top of page
  • Writer's picturemadászsz

Felhívás a Bayer István Díj és a Veres Ilona Díj jelölésére


A Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT) felhívást tesz közzé a Bayer István Díj és a Veres Ilona Díj jelölésére.


Határidő: 2021. október 10.


A Bayer István Díj a drogjelenség történelmi, kulturális, vallási, társadalmi, egészségügyi, farmakológiai vagy bűnügyi vetületeinek kutatása terén maradandót alkotó hazai szakember teljesítményének elismerését szolgálja. A díj Bayer István (1923-2016) professzor emléke előtt tiszteleg, aki a hazai gyógyszerészettudomány és a kábítószer-ellenőrzés kutatásának nemzetközileg elismert szaktekintélye volt. Ő volt az Országos Gyógyszerészeti Intézet első igazgatója, ezenkívül Magyarország képviseletében betöltötte az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságának elnöki címét is. Közismert volt rendkívüli szaktudása és humanisztikus szemlélete, amely tudományos ismeretterjesztő könyveiben és cikkeiben is megnyilvánult.A Veres Ilona Díjat a megelőzés, a kezelés, a társadalmi kommunikáció, a rehabilitáció és az ártalomcsökkentés területén dolgozó, nehéz körülmények között kiemelkedő és példaértékű teljesítményt nyújtó szakember és/vagy sorstárs segítő kapja. A díj Veresné Nagy Ilona (1948-2007) emlékének állít emléket, aki a hazai ártalomcsökkentés egyik úttörőjeként 1995-ben a Drogprevenciós Alapítvány keretében létrehozta az első magyarországi tűcsere programot. Személye egyet jelentett az önzetlen segítéssel, a feltétel nélküli szolidaritással, az emberséges, nemítélkező, a drogfogyasztó, a HIV-pozitív, a szexmunkából élő emberek méltóságát tiszteletben tartó magatartással. Számos később jelentős karriert befutó szakember mentora volt.


A két díjat kétévente egy alkalommal nyújtják át a hazai drogszakma legrangosabb gyűlésén, a Magyar Addiktológiai Társaság Kongresszusán (legközelebb 2021. november 25-27. között).


A jelöléseket a [email protected] email címre lehet benyújtani egy legfeljebb egy oldal terjedelmű ajánlólevéllel (pdf), amely a jelölt személy teljesítményét írja le és érdemeit méltatja. Jelölést minden hazai, a drogterületen dolgozó szakember benyújthat, egy személy egy díjazási fordulóban csak egy jelölést tehet. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő és a jelölt nevét, munkahelyét, pozícióját és elérhetőségét is.


bottom of page