PROGRAM-INFORMÁCIÓS ADATLAP

Tartalom

1. Szervezeti illetve projekt jellemzők
2. Tevékenység
3. Célpopuláció - az a populáció, amelyben a módszer alkalmazható
4. A tevékenység részletes leírása (célok, koncepció, módszerek)
5. Programértékelés: értékelő vizsgálatok a program működéséről, hatékonyságáról
6. A programban részt vevő személyek (szakemberek, oktatók, interpretátorok stb.)
7. Finanszírozás

1. Szervezeti illetve projekt jellemzők

1.1 A felelős szervezet (programgazda) neve és elérhetősége

A szervezet (programgazda) neve: CHEF-Hungary Alapítvány - Lamin Studio Kft.
A szervezetvezető neve: dr. Dévai Margit - Király Julianna
Cím: 1039. Budapest, Kossuth L. u. 13
Telefon: +36 (1) 388-5401
+36 (1) 240-9369
+36 (30) 966-5781
Internet home page: lamin.ini.hu

1.1.1 A szervezet tevékenységének rövid leírása

A szervezet (programgazda) fő tevékenysége:
Szakemberek felkészítése mentálhigienés pszicho-pedagógiai, személyiségfejlesztő és drogmegelőző programok alkalmazására, pszichopedagógiai és pszichodinamikai szakanyagok kidolgozása és kiadása, tréning tematikák kidolgozása, képzések és tréningek vezetése a fenti témakörökben 98
 
Egyéb, nem főtevékenységként végzett tevékenységek felsorolása:
fordítás, szakfordítás 2

1.1.2 A jelenleg működő, aktuálisan futó programok felsorolása

A program megnevezése A szervezet kapacitásának kb. hány %-át fordítja a működtetésére
Énképkorrekciós önismereti személyiségfejlesztő program 40
Egészséged testben, lélekben c. drogmegelőző program (óvodáskortól középiskolás kor végéig) 60

1.2. A program neve

Egészséged testben, lélekben c. drog- és alkoholmegelőző képzés

1.2.1 A program indításának időpontja

1992

1.3 Az alprogram neve

Alapszintű képzés

1.3.1 Az alprogram indításának időpontja

1992

1.4. A program/alprogram felelős és elérhetősége

Programvezető vagy alprogramvezető neve: dr. Dévai Margit
Telefon: +36 (1) 388-5401 +36 (1) 240-9369 +36 (30) 966-5781
Fax: +36 (1) 240-9369
E-mail: [email protected]

1.5. A kontaktszemély neve és elérhetősége (a kutatásban kapcsolattartó személy)

Név: Király Julianna
Telefon: +36 (1) 388-5401 +36 (1) 240-9369
Fax: +36 (1) 240-9369
E-mail: [email protected]
Elérési idő: 10 - 14 munkanapokon [hétfőtől - péntekig]

2. Tevékenység

2. A program keretében végzett tevékenység rövid, összefoglaló leírása

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő drog- és alkoholmegelőző képzés (alap, közép és felsőszint, összesen 120 órában) Azalapszint tanusítványának megszerzése után a közép- és felsőszinten való részvétel nem előírás. A képzés tematikájának szerzője: dr. Dévai Margit Tananyag: Egészséged testben, lélekben c. Tanári Kézikönyv és Tanulói Munkafüzet (szerk: dr. Dévai Margit) óvodáskortól a középiskola végéig I - VII. kötet. Az alapképzéstematikája " A " MODUL : az alapszint elméleti képzés Terület : A drogproblémák aktuális jellemzői hazánkban és Európában * A fiatalkori drogproblémák kialakulásának okai , pszichikus háttere * Az alkalmazott drogok tipusai , hatásmechanizmusok * A drogproblémák felismerése az iskolában * A narkománia egészségügyi és társadalmi következményei A gyógyitás és rehabilitáció lehetőségei " B " MODUL : az alapszint gyakorlati képzés Terület : A Tanári Kézikönyv tartalma és felépitése Információ A drogproblémák megelőzéséhez szükséges ismeretek átadása a drogról , alkoholról és más veszélyes szerekről - az életkornak megfelelően . Önismeret A drogproblémákat okozó szorongások csökkentése az önismereti készség fejlesztésével , az egészséges pozitiv énkép és megfelelő önbecsülés kialakitásával , a kisebbrendűségi érzés megszüntetésével . Stresszkezelés A drogproblémákat kiváltó szorongások megelőzése a stresszhelyzetek azonositásával , a stresszkezelési módszerek elsajátitásával , az érzelmi egyensúly kialakitásával és fenntartásával . Döntéshozás A drogproblémákhoz vezető szorongások csökkentése a döntéshozás megfelelő előkészitésével , a döntési stratégiák pszichológiai módszereinek átadásával és a lehető legjobb döntésekhez vezető lépések és technikák elsajátitásával . Mondj nemet A nemet mondás, illetve a visszautasítás képességének kialakítása A képzés módszerei Elméleti képzés : Előadás, szeminárium, konzultáció, a szakirodalom feldolgozása Gyakorlati képzés : Sajátélmény önismereti kiscsoportos foglalkozás kommunikációs tréning , módszertani panelek Szakanyagok : * Egészséged testben, lélekben cimű Tanári Kézikönyv és Tanulói Munkafüzet * Tanfolyami Munkafüzet Az elsajátitott ismeretek és módszerek számonkérése : Gyakorlati munka csoportban, módszertani panelek kereteiben A képzés keretei : Három egymást követő teljes hétköznap A képzésekre azok a pedagógusok és segítő foglalkozásúak jelentkeznek, akik érdeklődnek a téma iránt és a drogmegelőzés illetve a személyiségfejlesztés területén akkreditált tanusítványt kívánnak szerezni [40 - 80, illetve 120 óra időtartamban] A programok óvodáskortól a középiskola (illetve a fiatal felnőttkor) végéig terjednek, 3-18 éves korig és fiatal felnőtteknek számára. Tanári Kézikönyvek és Tanulói Munkalapok életkorra lebontva 7-7 kötetben a képzésben résztvevők, illetve az alkalmazók számára rendelkezésre állnak.

3. A képzés célpopulációjára vonatkozó információk

A képzés célpopulációjával, illetve részletes leírásával kapcsolatos kérdésköröket K-val jelöltük. A jelölés célja, hogy elkülönítsük a képzés közvetlen célpopulációját, céljait azoktól, melyeket a közvetett, végső célpopulációval kapcsolatban fogalmaz meg, azaz a közvetlenül végzett tevékenységet attól a tevékenységtől, amit majd a program keretében kiképzettek végeznek.

K.3.1. A célpopuláció körülhatárolása

Óvoda, általános, középiskolai és a felsőoktatásban tevékenykedő pedagógusok és oktatók, pszichológusok, mentálhigiénikusok, ifjúsági orvosok, védőnők, szociális munkások képzése.

K.3.1.1 A célpopulációról rendelkezésre álló információk, a fentben leírt levékenység helyzet-adekváltságának indoklása, a kiinduló helyzet leírása

K.3.2. Hatókör: a direkt (végső) célcsoport(ok) - az a populáció, ahol a program kivitelezését vállalja.

Demográfiai jellemzői: -
Foglalkozási jellemzők: Óvodai, általános, középiskolai és a felsőoktatásban tevékenykedő pedagógusok és oktatók, pszichológusok, mentálhigienikusok, ifjúsági orvosok, védőnők, szociális munkások.
A hatókör szocio-kulturális jellemzői: -
Földrajzi hatókör: Országos program
Egyéb hatókör jellemzők: -

K.3.2.1. A hatókörébe tartozó célpopuláció nagysága

Célpopuláció nagysága: 15000

Becsült adat: X

Tényadat: -

K.3.2.2. A hatókörébe tartozó végső célcsoport lefedettsége

2001/2002 tanévben:

Ténylegesen hány főt képzett ki?: 856
Lefedettség (%): 5,7

Egy átlagos tanévben:

Ténylegesen hány főt képzett ki?: 350
Lefedettség (%): 2,3

K.4. A tevékenység részletes leírása (célok, koncepció, módszerek)

K.4.1. Végső cél

A képzésen résztvevők alkalmassá tétele a személyiségfejlesztésre alapozott drogprevenciós programok alkalmazására az oktatás kereteiben, tanórákra lebontva. Az iskolák pedagógiai programja számos esetben az Egészséged testben, lélekben c. tanári kézikönyvek tananyagára épül.

K.4.1.1. A program során megcélzott szerek

Közvetlenül:

Legális szerek: X

Nem legális szerek: X

Egyik sem: -

Közvetve:

Legális szerek: X

Nem legális szerek: X

Egyik sem: -

K.4.1.2. A teljes program megvalósításának egyes paraméterei

Össz. óraszám (45 perc): 40
Időintervallum: 3 nap
Hány alkalom: 1 [3 teljes nap] + önálló gyakorlati munka, szupervízióval
Hány személy tartja: 2 - 3

K.4.2. Specifikus (közbenső) célok

Első specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

Információnyújtás a drogok típusairól, hatásmechanizmusairól, a drogproblémák kialakulásának pszichikus hátteréről és a fiatalkori kábítószer-használat aktuális hazai jellemzőiről.

Második specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

A személyes invováltság és motíváció erősítése. A programot vezető személy alkalmassá tétele a pszicho-pedagógiai személyiségfejlesztő módszerek alkalmazására és a drogokkal kapcsolatos információk átadására.

Harmadik specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

Módszertani ismeretek átadása és gyakorlati elsajátítása az információ, az önismeret, a stresszkezlés, a döntéshozás és a "mondj nemet" témakörökben.

K.4.2.1. Az egyes célokhoz kapcsolódó koncepció

Az első specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

A program alkalmazásának minőségét és hatékonyságát az alkalmazó személyiségének és szakmai felkészültségének minősége biztosítja.

A második specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

A program alkalmazásának minőségét és hatékonyságát az alkalmazó személyiségének és szakmai felkészültségének minősége biztosítja.

A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

A program alkalmazásának minőségét és hatékonyságát az alkalmazó személyiségének és szakmai felkészültségének minősége biztosítja.

K.4.2.2. Az egyes célokhoz kapcsolódó módszerek és paraméterek

Az első specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Elméleti oktatás, előadás és szeminárium formájában.

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 5
Hány alkalom: 1
Hány fős csoportokban: 20
Hány személy tartja: 2-3
Elérésének időintervalluma: -

A második specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Saját élményű kiscsoportos önismereti és kommunikációs foglalkozás.

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 15
Hány alkalom: 1-2
Hány fős csoportokban: 20
Hány személy tartja: 2-3
Elérésének időintervalluma: -

A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Módszertani panelek és önálló gyakorlati munka szupervizióval a programok megvalósításához.

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 20
Hány alkalom: 1-3
Hány fős csoportokban: 20
Hány személy tartja: 2-3
Elérésének időintervalluma: -