PROGRAM-INFORMÁCIÓS ADATLAP

Tartalom

1. Szervezeti illetve projekt jellemzők
2. Tevékenység
3. Célpopuláció - az a populáció, amelyben a módszer alkalmazható
4. A tevékenység részletes leírása (célok, koncepció, módszerek)
5. Programértékelés: értékelő vizsgálatok a program működéséről, hatékonyságáról
6. A programban részt vevő személyek (szakemberek, oktatók, interpretátorok stb.)
7. Finanszírozás

1. Szervezeti illetve projekt jellemzők

1.1 A felelős szervezet (programgazda) neve és elérhetősége

A szervezet (programgazda) neve: INDIT Közalapítvány-Drogambulancia
A szervezetvezető neve: dr. Szemelyácz János
Cím: 7623. Pécs, Szendrey Júlia 6.
Telefon: +36 (72) 315-083
+36 (72) 332-600
Internet home page: www.drekef.hu

1.1.1 A szervezet tevékenységének rövid leírása

A szervezet (programgazda) fő tevékenysége:
Ambuláns betegellátás 70
 
Egyéb, nem főtevékenységként végzett tevékenységek felsorolása:
Ártalomcsökkentő programok 15
Drogprevenció 15

1.1.2 A jelenleg működő, aktuálisan futó programok felsorolása

A program megnevezése A szervezet kapacitásának kb. hány %-át fordítja a működtetésére
Középiskolai drogprevenció 50
Általános iskolai drogprevenció 50

1.2. A program neve

Középiskolai drogprevenció

1.2.1 A program indításának időpontja

2001

1.3 Az alprogram neve

1.3.1 Az alprogram indításának időpontja

1.4. A program/alprogram felelős és elérhetősége

Programvezető vagy alprogramvezető neve: dr. Szemelyácz János
Telefon: +36 (72) 315-083 +36 (72) 332-600 -
Fax: +36 (72) 332-600
E-mail: [email protected]

1.5. A kontaktszemély neve és elérhetősége (a kutatásban kapcsolattartó személy)

Név: Dombrádi Zita
Telefon: +36 (72) 315-083 +36 (72) 332-600 +36 (30) 204-9323
Fax: +36 (72) 332-600
E-mail: [email protected]
Elérési idő: H-Cs: 08.00-16.00; P: 08.00-15.00

2. Tevékenység

2. A program keretében végzett tevékenység rövid, összefoglaló leírása

A középiskolákban végzett munka elsődleges prevenciót takar, amely a szenvedélybetegség kialakulását, ill. a korai drogprobléma felismerésén alapuló kapcsolatba irányítást tűzte ki célul. Fontos hangsúly van az egészségnevelésen, a hasznos szabadidő eltöltésen. A program holisztikus és mentálhigiénés szemléletben dolgozik, odafigyel a családon belüli bántalmazásra, sérülésre, a társas kapcsolatokra. Külön gonddal figyel az osztályra, mint közösségre. A munka csoportokban folyik és aktualizált, spontán helyzetekhez igazodik. A hangsúly a verbális csoporttartáson van, kettős csoportvezetéssel, interaktív módon. Tapasztalataink szerint különösen a pécsi középpiskolákban, de a vidékiekben is jellemző volt az illegális kábítószerek, különösen a marihuána rendszeres használatának állandó jelenléte. Mindemellett az alkoholfogyasztással szembeni teljes elfogadás is jellemző volt.

3. A program végső célpopulációjára (akikre az intervenció irányul) vonatkozó információk

3.1. A végső célpopuláció körülhatárolása

középiskola 1., 2., 3., 4. (9., 10., 11., 12.) osztályos tanulói (12-14 év)

3.1.1 A végső célpopulációról rendelkezésre álló információk

FACT Intézet 2001-es felmérése alapján azzal a prekoncepcióval indultunk, hogy a középiskolás pécsi diákok 25%-a próbálkozott már illegális kábítószer használatával. Továbbá munkatársunk a pécsi drogambulancián dolgozik, és napi szinten találkozik vagy az elterelés intézményében vagy önkéntes alapon jelentkező középiskolás korú fiatalokkal, akik képet adnak a pécsi, ill. a Baranya megyei droghelyzetről.

3.2. Hatókör: az a populáció, ahol a program kivitelezését vállalják

Demográfiai jellemzői: 15-18 évesek (középiskolák 9., 10., 11., 12. osztályos diákjai)
A hatókör szocio-kulturális jellemzői: -
Földrajzi hatókör: Baranya megye, különös tekintettel Pécsre
Egyéb hatókör jellemzők: -

3.2.1. A hatókörébe tartozó célpopuláció nagysága

Célpopuláció nagysága: 15687

Becsült adat: -

Tényadat: X

3.2.2. Milyen információkkal rendelkezett hatókörébe tartozó célpopuláció droghasználatáról? Honnan?

Nem használ drogot (%): 55
Legális drogot használ (%): 25
Illegális drogot használ (%): 25

Infromációforrás: FACT 2001. Fiatalok viszonya a kábítószerekhez Baranya megyében

3.2.3. A program keretében, annak szerves részeként , foglalkoznak-e a célpopulációt jelentő diákok tanáraival, szüleivel?

Tanáraikkal: X

Szüleikkel: -

3.2.4. A hatókörébe tartozó végső célcsoport lefedettsége

2001/2002 tanévben:

Hány helyen futott a program?: 7
Ténylegesen hány diákot ért el?: 3437
Lefedettség (%): 21,9

Egy átlagos tanévben:

Hány helyen futott a program?: 7
Ténylegesen hány diákot ért el?: 3437
Lefedettség (%): 21,9

4. A tevékenység részletes leírása (célok, koncepció, módszerek)

4.1. Végső cél

A kábítószer függőség kialakulásának megelőzése. Kutatások és a drogambulancián megjelenő kliensek elmondásai alapján tudjuk, hogy a középiskolákban már az illegális kábítószer fogyasztás is jelen van, valószínűsíthetően alkalmi, ill. hétvégi, rekreációs szinten. Leggyakrabban a marihuána, az alkohol és a dohányzás fordul elő. Az amfetamin használat, ill. ritkábban a hallucinogén kábítószerek használata is megjelenik. A program keretében arra irányítottuk a figyelmet, hogy melyek lehetnek a kábítószerfüggőséghez vezető rizikófaktorok. Fontos hangsúllyal szerepelt az ártalomcsökkentő módszerekre való figyelemfelkeltés is. Ennek elérése érdekében fontosnak tarjuk önismereti, közösségi, családi erőforrások felkutatását. Figyelemfelhívás a lehetséges erőforrásokra, és indokolr esetben a szakmai szervezeteknél való segítségkérés lehetőségére. A hangsúly a bizalmi kapcsolat megalapozásán volt, hogy merjenek segítséget kérni. Tudtuk, hogy a pályázat folytatódik, ezért helyeztük a bizalmi kapcsolat kialakítására a fő hangsúlyt. A szenvedélybetegség kialakulásának megelőzése is ehhez a célhoz kapcsolható, hiszen ha sikerül a kapcsolat kialakítása, több esély van arra, hogy segítséget kérnek, ha problémát jelent a szerhasználat.

4.1.1. A program során megcélzott szerek

Közvetlenül:

Legális szerek: X

Nem legális szerek: X

Egyik sem: -

Közvetve:

Legális szerek: X

Nem legális szerek: X

Egyik sem: -

4.1.2. A teljes program megvalósításának egyes paraméterei

Össz. óraszám (45 perc): 5
Időintervallum: 3 nap
Hány alkalom: 3
Hány személy tartja: 2

4.2. Specifikus (közbenső) célok

Első specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

Kapcsolatteremtés.

Második specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

Közösségi, családi erőforrások felkutatása.

Harmadik specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

Önismeret.

4.2.1. Az egyes célokhoz kapcsolódó koncepció

Az első specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

Fontos, hogy kapcsolat jöjjön létre a segítő szervezet és a diákok között, mivel több segítő szervezetet is képviselünk, fontos számunkra, hogy indokolt esetben tudjanak és merjenek segítséget kérni még akkor is, ha nem kábítószeres problémáról van szó.

A második specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

A kábítószerfüggés kialakulásának három dimenzióját vettük alapul, különös tekintettel a szociális és pszichológiai rizikófaktorokra. Ennek keretében beszéltünk a családi háttérről, az ott előforduló deficitekről és a kortárscsoport elengedhetetlenül fontos befolyásoló szerepéről, mind pozitív, mind negatív irányban. A kockázatokra hívtuk fel a figyelmet, ill. arra, hogy milyen pozitív erőforrások rejlenek ezekben a kapcsolatokban, amelyek problémás helyzetekben mozgósíthatók. Itt hangsúlyoztuk indokolt esetben, a terápiás kapcsolatok jelentőségét a segítőintézmény hálózat bemutatásával.

A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

Azt gondoljuk, hogy a középiskolások semmilyen vagy kevés önismerettel és önértékeléssel rendelkeznek, amelynek megléte azonban nagy védelmet jelent a kábítószer rendszeres használatának kialakulásával szemben.

D.4.2.2. Az egyes célokhoz kapcsolódó módszerek és paraméterek

Az első specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Csoport szituáció: körben ülve, kettős csoportvezetéssel, partneri hangvétellel, interaktívan.

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 2
Hány alkalom: 2
Hány fős csoportokban: 30
Hány személy tartja: 2
Elérésének időintervalluma: 3 nap

A második specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Filmvetítés (Függésben c. film). Ezután interaktív beszélgetés a látottakról, amely jól érzékelteti a kábítószer függőséghez vezető rizikófaktorokat. Csoport szituáció interaktív módon.

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 1
Hány alkalom: 1
Hány fős csoportokban: 30
Hány személy tartja: 2
Elérésének időintervalluma: 3 nap

A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Önismereti, szituációs játékok a pszichodráma módszerével.

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 2
Hány alkalom: 2
Hány fős csoportokban: 30
Hány személy tartja: 2
Elérésének időintervalluma: 3 nap

5. Programértékelés: értékelő vizsgálatok a program működéséről, hatékonyságáról

5.1. Már lezárult értékelés

Mit vizsgáltak Ki végezte Finanszírozás
Külső személy vagy szervezet A programgazda A programba épített Külső finanszírozás
A Program elveit X - - X
A folyamatot X - - X
A célok megvalósulását X - - X

5.2. Folyamatban lévő értékelés

Mit vizsgáltak Ki végezte Finanszírozás
Külső személy vagy szervezet A programgazda A programba épített Külső finanszírozás
A Program elveit - - - -
A folyamatot - - - -
A célok megvalósulását - - - -

5.3. Tervezett értékelés

Mit vizsgáltak Ki végezte Finanszírozás
Külső személy vagy szervezet A programgazda A programba épített Külső finanszírozás
A Program elveit X X - X
A folyamatot X X - X
A célok megvalósulását X X - X

5.4. Ha nem volt és nem is terveznek értékelést, annak mi az oka?

Szeretnék-e, hogy az Önök programja a későbbiekben bekerüljön a részletesebb vizsgálatba vont programok körébe?

Igen X
Nem -

6. A programban résztvevő személyek (szakemberek, oktatók, interpretátorok stb.)

A programban RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK száma: 11

A részvevő személyek közül:

FŐÁLLÁSÚ MUNKATÁRSAK száma 0
DIPLOMÁSOK száma 10
SZAKIRÁNYÚ DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK száma 3
SZAKIRÁNYÚ TANFOLYAMMAL RENDELKEZŐK száma 0

7. Finanszírozás

7.1. A finanszírozás jellemzői a 2000-es évben

A bevétel típusa A bevételek mekkora hányada (%)
Folyamatossága Állandó (költségkeret vagy utófinanszírozás) 0
Pályázati, alkalmi 100
Teljesítményhez kötött 0
Forrása megnevezése Állami finanszírozói 100
Önkormányzati 0
Nonprofit Alapítványi 0
Nonprofit Egyesülete, karitatív 0
Nonprofit Adományozói 0
Nonprofit Egyházi 0
A megrendelő (piaci) 0
A kedvezményezett (iskola, diák) fizet-e? Fizet 0
Nem fizet 100
Külső-belső finanszírozás Külső (%) 100
Belső (%) 0