PROGRAM-INFORMÁCIÓS ADATLAP

Tartalom

1. Szervezeti illetve projekt jellemzők
2. Tevékenység
3. Célpopuláció - az a populáció, amelyben a módszer alkalmazható
4. A tevékenység részletes leírása (célok, koncepció, módszerek)
5. Programértékelés: értékelő vizsgálatok a program működéséről, hatékonyságáról
6. A programban részt vevő személyek (szakemberek, oktatók, interpretátorok stb.)
7. Finanszírozás

1. Szervezeti illetve projekt jellemzők

1.1 A felelős szervezet (programgazda) neve és elérhetősége

A szervezet (programgazda) neve: Félúton Alapítvány
A szervezetvezető neve: Kovács Csaba
Cím: 1172. Budapest, Liget sor 26.
Telefon: +36 (1) 258-6878
+36 (1) 258-1788
Internet home page: www.feluton.hu

1.1.1 A szervezet tevékenységének rövid leírása

A szervezet (programgazda) fő tevékenysége:
alkoholbetegek kezelése 95
 
Egyéb, nem főtevékenységként végzett tevékenységek felsorolása:
felvilágosítás 3
szakmai kiadványok készítése 2

1.1.2 A jelenleg működő, aktuálisan futó programok felsorolása

A program megnevezése A szervezet kapacitásának kb. hány %-át fordítja a működtetésére
„Félúton” alkoholfüggőségi felvilágosító program 100

1.2. A program neve

„Félúton” alkoholfüggőségi felvilágosító program

1.2.1 A program indításának időpontja

1995

1.3 Az alprogram neve

1.3.1 Az alprogram indításának időpontja

1.4. A program/alprogram felelős és elérhetősége

Programvezető vagy alprogramvezető neve: Kovács Csaba
Telefon: +36 (20) 964-9949 +36 (1) 258-6878 +36 (1) 258-1788
Fax: +36 (1) 258-1788
E-mail: [email protected]

1.5. A kontaktszemély neve és elérhetősége (a kutatásban kapcsolattartó személy)

Név: ua.
Telefon:
Fax:
E-mail:
Elérési idő: 8-16

2. Tevékenység

2. A program keretében végzett tevékenység rövid, összefoglaló leírása

A felvilágosító program két módon működik. 1. Konkrét iskolai felkérés alapján elsősorban osztályfőnöki órák keretében. Ebben az esetben az óra első felében 3-4 kérdést teszünk fel a diákoknak az alkoholfüggőséggel kapcsolatosan, amelynek során egy beszélgetés indul meg. A kérdések megválaszolását követően a beszélgetést kezdeményező kolléga a korosztályhoz kapcsolódóan beszél a saját élményéről az alkoholfogyasztásával kapcsolatosan. Majd az óra keretében ismerteti azokat a fontos ismérveket (8-10 db), amelyek alapján fel lehet ismerni a függőség kialakulásának első jegyeit. A kolléga egy általunk fontosnak ítélt 5 olyan érzést, fogalmat sorol fel, melyek napi végig gondolása segít abban, hogy az italozási szokások átalakulhassanak. 2. Ifjúsági rendezvények kapcsán (Sziget Fesztivál, Sport Sziget, stb.) A 2. esetben az első pontban felsorolt módszert kiegészíti egy 20 pontos kérdőív és teszt kitöltése. A teszt közös megbeszélése felel meg a kapcsolat felvétel módjának, illetve a 20 kérdésre adott „igen” válaszok száma meghatározza, hogy az alkohol fogyasztása, milyen és mekkora érzelmi területet hódított el az alkoholt ivó fiatal életéből. Ez a szám a segítési lehetőségeket is meghatározza egyben. A fenti munka kiegészül a Félúton Alapítvány által kiadott, a hatékonyabb felvilágosítást segítő könyvek, füzetek és speciális képregények átadásával.

3. A program végső célpopulációjára (akikre az intervenció irányul) vonatkozó információk

3.1. A végső célpopuláció körülhatárolása

Általános iskola 7-8. osztályos tanulói Középiskola 1-4. osztályai

3.1.1 A végső célpopulációról rendelkezésre álló információk

Saját kérdőívek alapján

3.2. Hatókör: az a populáció, ahol a program kivitelezését vállalják

Demográfiai jellemzői: 12 és 19 év közé eső korosztály
A hatókör szocio-kulturális jellemzői: -
Földrajzi hatókör: Budapest
Egyéb hatókör jellemzők: -

3.2.1. A hatókörébe tartozó célpopuláció nagysága

Célpopuláció nagysága: 15000

Becsült adat: -

Tényadat: -

3.2.2. Milyen információkkal rendelkezett hatókörébe tartozó célpopuláció droghasználatáról? Honnan?

Nem használ drogot (%): 2
Legális drogot használ (%): 10
Illegális drogot használ (%): 10

Infromációforrás: Saját kérdőívek alapján

3.2.3. A program keretében, annak szerves részeként , foglalkoznak-e a célpopulációt jelentő diákok tanáraival, szüleivel?

Tanáraikkal: -

Szüleikkel: -

3.2.4. A hatókörébe tartozó végső célcsoport lefedettsége

2001/2002 tanévben:

Hány helyen futott a program?: 2
Ténylegesen hány diákot ért el?: 450
Lefedettség (%): 3

Egy átlagos tanévben:

Hány helyen futott a program?: 2
Ténylegesen hány diákot ért el?: 400
Lefedettség (%): 2,7

4. A tevékenység részletes leírása (célok, koncepció, módszerek)

4.1. Végső cél

Minnél szélesebb körben ismerjék fel az alkoholfüggőség kialakulásának útját.

4.1.1. A program során megcélzott szerek

Közvetlenül:

Legális szerek: X

Nem legális szerek: -

Egyik sem: -

Közvetve:

Legális szerek: -

Nem legális szerek: -

Egyik sem: -

4.1.2. A teljes program megvalósításának egyes paraméterei

Össz. óraszám (45 perc): 1
Időintervallum: 1 nap
Hány alkalom: 1
Hány személy tartja: 2

4.2. Specifikus (közbenső) célok

Első specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

Egy érdeklődő, odafigyelő kapcsolat kialakítása a diákokkal, fiatalokkal. Például: Válaszolnak a feltett kérdésekre, elcsendesül az osztály, nem írják az óra keretében a házi feladatot.

Második specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

Konkrét információk átadása az alkoholizmus kialakulásáról. Az osztály alapzaja teljesen elcsendesül.

Harmadik specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség):

Csökkenteni az alkoholfogyasztásból adódó függőségi állapot kialakulását. Kb. 10 év múlva mérhető

4.2.1. Az egyes célokhoz kapcsolódó koncepció

Az első specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

A fiatalok nyelvezetén, hangvételén történő odafordulás, felnőttként való kezelésük a beszélgetés megindítása során. A nyílt és őszinte odafordulás eredményezheti, hogy elfogadják a beszélgetést segítő kolléga személyét, és annak mondanivalóját.

A második specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

Minnél hitelesebb forrásból ismerjék meg az alkoholfüggőség kialakulásának útját, és képesek legyek magukra vonatkoztatni. Képesek legyenek őszintén látni saját helyzetüket az alkohol fogyasztásával kapcsolatban. Ha merik látni saját ivási szokásaikat, és azt látják, hogy erről lehet beszélni, akkor mernek majd segítséget is kérni. A tisztánlátás segítségével a fiatal képes változtatni az információk birtokában ivási szokásain.

A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó koncepció:

Az óra befejeztével 3-4 kiadványt adunk át, amely további információkat tartalmaznak írott formában és képek formájában. Az irodalmak segítik a fiatalt a fel nem tett kérdések hiteles megválaszolásában, továbbá olyan segítő lehetőségeket, címeket nyújtanak át, amely a későbbiekben is segítséget, kapaszkodót jelenthet.

D.4.2.2. Az egyes célokhoz kapcsolódó módszerek és paraméterek

Az első specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Kérdések és válaszadás

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 1
Hány alkalom: 1
Hány fős csoportokban: osztály
Hány személy tartja: 1-2
Elérésének időintervalluma: 1 óra

A második specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Élmény és információ megosztás - beszélgetés formában

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 1
Hány alkalom: 1
Hány fős csoportokban: osztály
Hány személy tartja: 1-2
Elérésének időintervalluma: 1 óra

A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó módszerek:

Kiadványok felvezetése és átadása

Az elérésére fordított óraszám (45 perc): 1
Hány alkalom: 1
Hány fős csoportokban: osztály
Hány személy tartja: 1-2
Elérésének időintervalluma: 1 óra

5. Programértékelés: értékelő vizsgálatok a program működéséről, hatékonyságáról

5.1. Már lezárult értékelés

Mit vizsgáltak Ki végezte Finanszírozás
Külső személy vagy szervezet A programgazda A programba épített Külső finanszírozás
A Program elveit - X X -
A folyamatot - X X -
A célok megvalósulását - - X -

5.2. Folyamatban lévő értékelés

Mit vizsgáltak Ki végezte Finanszírozás
Külső személy vagy szervezet A programgazda A programba épített Külső finanszírozás
A Program elveit - - - -
A folyamatot - - - -
A célok megvalósulását - - - -

5.3. Tervezett értékelés

Mit vizsgáltak Ki végezte Finanszírozás
Külső személy vagy szervezet A programgazda A programba épített Külső finanszírozás
A Program elveit - - - -
A folyamatot - X X -
A célok megvalósulását - - - -

5.4. Ha nem volt és nem is terveznek értékelést, annak mi az oka?

Szeretnék-e, hogy az Önök programja a későbbiekben bekerüljön a részletesebb vizsgálatba vont programok körébe?

Igen -
Nem X

6. A programban résztvevő személyek (szakemberek, oktatók, interpretátorok stb.)

A programban RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK száma: 2

A részvevő személyek közül:

FŐÁLLÁSÚ MUNKATÁRSAK száma 2
DIPLOMÁSOK száma 1
SZAKIRÁNYÚ DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK száma 2
SZAKIRÁNYÚ TANFOLYAMMAL RENDELKEZŐK száma 0

7. Finanszírozás

7.1. A finanszírozás jellemzői a 2000-es évben

A bevétel típusa A bevételek mekkora hányada (%)
Folyamatossága Állandó (költségkeret vagy utófinanszírozás) 100
Pályázati, alkalmi 0
Teljesítményhez kötött 0
Forrása megnevezése Állami finanszírozói 0
Önkormányzati 0
Nonprofit Alapítványi 100
Nonprofit Egyesülete, karitatív 0
Nonprofit Adományozói 0
Nonprofit Egyházi 0
A megrendelő (piaci) 0
A kedvezményezett (iskola, diák) fizet-e? Fizet 0
Nem fizet 100
Külső-belső finanszírozás Külső (%) 0
Belső (%) 100