magyar |  english

  
   Átlépés a gyengénlátók részére 


Csatlakozzon Facebook-on

Bevont szervezetek

  • A civil kábítószerügyi koordináció és érdekérvényesítés lehetőségei helyi szinten >>>


A Bevont Szervezetek 2. találkozójának (2015. január 23.) prezentációi:
  • A Bevont Szervezetek találkozója >>>
  • A projekt terv felülvizsgálata a félidős értékelés alapján >>>


A fejlesztésbe bevont szervezetek kiválasztása során a szervezetek heterogenitására törekszünk, mind a végzett tevékenységük típusa, mind az ernyőszervezetekbe való tömörülésük alapján. Ennek megfelelően – előzetes terveink szerint - a szervezetek három körből kerülnek kiválasztásra:

  1. Tíz szervezet a területen legnagyobb arányban megjelenő - prevencióval és ártalomcsökkentéssel foglalkozó - MADÁSZSZ tagszervezetek közül kerül kiválasztásra.
  2. Öt szervezet a drogszakma más szegmenseit megjelenítő, együttműködő ernyőszervezetek tagszervezeteit,
  3. Öt szervezet pedig a területen jelenlévő, de drogszakmai ernyőszervezetekbe nem tömörülő civil szervezeteket képviseli.

A bevont szervezetek kiválasztása két lépcsőben zajlik:

Az első lépcsőben 40 szervezetet kívánunk azonosítani, ahol a legnagyobb igény és várható hasznosság mutatkozik a projektben végzett tevékenységek iránt.

A második lépcsőben a megvalósíthatóság és a fenntarthatóság szempontjait kívánjuk érvényesíteni, melynek során az első képcsőben azonosított kört motivációs beszélgetés alapján tovább szűkítjük arra a 20 szervezetre, ahol várhatóan a legkisebb lesz a projekt során a lemorzsolódás, és minimalizálni próbáljuk a megvalósítás egyéb kockázatait.

A szervezeteknek kiküldött kérdőív: >>>

A kiválasztás első lépcsője során összesen 124 szervezetet kerestünk meg, melyek közül 36 szervezet jelzett vissza, s többségük (32 szervezet) kitöltötte a kérdőívet és pozitívan nyilatkozott a projektben való részvételi szándékát illetően, így eredményeként 32 szervezet került azonosításra (eredeti terv 40 szervezet volt). A második szűrő során lebonyolítottuk a 32 szervezettel a motivációs beszélgetéseket, melynek eredményeként a tervezett 20 szervezethez képest 22 került kiválasztásra.A projektbe bevont szervezetek listája >>>