top of page
kckt.jpg

Szakértői anyagok, értékelések, állásfoglalások

2021

A KÁBÍTÓSZERÜGYI CIVIL KOORDINÁCIÓS TESTÜLET ÁLLÁSPONTJA A KANNABISZ GYÓGYÁSZATI FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A kannabisz-fogyasztásnak kétségkívül vannak egészségügyi és társadalmi ártalmai, azonban

a) ezeket az ártalmakat soha nem csupán a drog biofarmakológiai hatásai vonatkozásában, hanem mindig a drogfogyasztás társadalmi kontextusában kell felmérni és

b) meg kell különböztetni egy szer tudományos és gyógyászati felhasználását az egyéb használati formáitól.

A kannabiszt nem csak rendkívül változatos készítményekben és hatóanyag-tartalmú termékekben használják, de rendkívül sokféle módon, céllal és környezetben. Ezért indokolt a jogalkotó számára is differenciált megközelítést alkalmazni a különféle kannabiszból készült termékek és hatóanyagok tekintetében.

A KCKT álláspontja (PDF)

A kannabisz gyógyászati alkalmazásának története és jelenlegi szabályozása (PDF)

2018

A NEMZETI DROGELLENES STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁNAK FÉLIDŐS ÉRTÉKELÉSE
A kábítószerügy területén dolgozó szervezetek és szakemberek percepciói alapján

2016.04.25.

TÁMOP 7.2.1. projekt keretében „A különböző drogfogyasztási mintázatok személyiség-lélektani összefüggéseinek feltárása az iskoláskorú népesség körében” c. kutatással kapcsolatos közérdekű adatigénylés keretében megkapott és a KCKT által lektoráltatott (a KCKT lektorálásra felkérő levele) anyagok 

Lektoráltatott anyagok 
- Ajánlás 1. és 3. évfolyamok iskolai egészségfejlesztő-univerzális drogprevenciós programjainak 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikai irányaira 
- Ajánlás 5. és 7. évfolyamok iskolai egészségfejlesztő-univerzális drogprevenciós programjainak 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikai irányaira 
- Ajánlás 9. és 11. évfolyamok iskolai egészségfejlesztő-univerzális drogprevenciós programjainak 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikai irányaira 
Kutatási jelentés

Anonimizált lektori vélemények 
1. és 3. évfolyamra vonatkozó ajánlással kapcsolatos lektori vélemények: 
1. lektori vélemény 
2. lektori vélemény 
5. és 7. évfolyamra vonatkozó ajánlással kapcsolatos lektori vélemények: 
1. lektori vélemény 

2. lektori vélemény 
9. és 11. évfolyamra vonatkozó ajánlással kapcsolatos lektori vélemények: 
1. lektori vélemény 

2. lektori vélemény 

2016.01.26.

Szakpolitikai program 2016 – álláspont

 

2015.10.15.

Élő jelentés a magyarországi droghelyzetről

 

2015.10.07.

Megbeszélést kezdeményező levél a fővárosi drogkoordináció hiányával kapcsolatosan a Fővárosi Önkormányzatnak

 

2015.03.12.

A KCKT-t alkotó négy ernyőszervezet állásfoglalása, nyílt levele a Fővárosi Közgyűlésnek a tűcserék bezárása miatt kialakult krízishelyzetről

 

2015.02.04.

Válaszlevél a szociális szolgáltatások finanszírozásával kapcsolatos KCKT szakértői anyagra

 

2015.01.21.

szociális szolgáltatások együttes finanszírozásával kapcsolatos szakértői anyag

2014.12.17.

A Kábítószerügyi Tanács ülésén bemutatott javaslat az Alacsonyküszöbű szolgálatok sávos finanszírozásáról

 

2014.10.10.

Sajtóközlemény az Alapvető Jogok Biztosának a 8. kerületi tűcsere programmal kapcsolatos jelentéséhez

 

2014.08.18.

Problémakataszter a Helyettes államtitkár számára

 

2014.06.05.

Javaslatok, észrevételek alacsonyküszöbű szolgálatok állami támogatására kiírandó pályázattal kapcsolatosan

MI is az a KCKT?

A civil-szakmai szervezetek

Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége /MADÁSZSZ/,

Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége /MADRISz/,

Magyar Addiktológiai Társaság /MAT/,

Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete /ÁSSz/ 

a hazai kábítószerhelyzet értékelésére, a szükséges szakmai állásfoglalások kialakítására, a hazai szakmai közélet, valamint saját érdekképviseletük megszervezésére saját akaratukból létrehozzák a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testületet.

A KCKT feladatai:

a) a prevenciót, kezelést-ellátást, az alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentési ellátásokat, a kínálatcsökkentési beavatkozásokat, a kutatást, monitorozást, értékelést, valamint általában a hazai addikciós, különösen is a drogpolitikát érintő kérdésekben vélemények, szakértői anyagok, állásfoglalások, szakmai irányelvek kialakítása;

b) a bizonyítékokon, szakirodalmi eredményeken és az emberi jogok tiszteletén alapuló, eredményes és megkülönböztetésektől mentes szakpolitikák kialakításának, megvalósításának és összehangolásának elősegítése;

c) szakmai vélemény kommunikálása a Kormány és szakigazgatási szervei, valamint a társadalom és a nemzetközi nyilvánosság felé;

d) a Drogszakmai Civil Ombudsman szakmai háttérfeladatainak ellátása,

e) az addiktológiát érintő jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek, valamint azok tervezeteinek véleményezése;

f) a mindenkori kábítószerügyi nemzeti stratégiák és azok cselekvési programjai végrehajtásának véleményezése és értékelése;

g) együttműködéseken és konszenzusokon alapuló szakmai közélet erősítése;

h) a civil-szakmai etikai normák harmonizálása és képviselete;

i) együttműködés hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel,

j) a hazai és nemzetközi addiktológiai helyzet elemzése;

k) a hazai és nemzetközi szakmai közélet és szakpolitika értékelése.

 

A KCKT a Drogszakma 2010-ben elfogadott Civil Stratégiájában foglaltak szerint került megalapításra.

tisztségviselők

Elnök


Dr. Szemelyácz János 
 

Titkár


Ambrózay Anikó 
 

Munkacsoport vezetők


Dr. Csorba József (Kezelési-ellátási) 
Dr. Felvinczi Katalin (Prevenciós) 
Máté Zsolt (Ártalomcsökkentő és Alacsonyküszöbű) 
Paksi Borbála (Kutatási) 
Topolánszky Ákos (Jogi-szakpolitikai) 

 

Referensek


Barna Erika (Kommunikációs) 
Sárosi Péter (Nemzetközi) 

 

Szakmai Tanácsadó Testület


Prof. Dr. Demetrovics Zsolt 
Prof. Dr. Elekes Zsuzsa 
Prof. Dr. Rácz József 

bottom of page