Alapértelmezett színséma
Hálózati fórum

Amennyiben csatlakozni szeretne a MADÁSZSZ-MADRISZ Hálózathoz, legyen szíves az együttműködési nyilatkozatot kitöltve megküldeni a MADÁSzSz címére.
(1143 Budapest, Tábornok u.11/B)Belépés a hálózati fórumba

Kérjük, jelentkezzen be a Hálózati fórumba!


A hálózati fórum szakmai bemutatása

A TÁMOP projekt keretében megvalósuló hálózati fórum, azaz hálózatszerű együttműködés célja:


Az együttműködést a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) üléseihez igazítva kétszintű (régió és központi) egyeztetési fórumot alakítunk ki. Ezáltal lehetőség nyílik mind az állam felé, mind az önkormányzatok felé történő hatékonyabb érdekképviseletre. A fórumok eredményeinek összesítésével a pályázók szélesebb körű hálózati tagság érdekeit tudják képviselni, mint a fejlesztést megelőzően.


A hálózati fórum tagjait a projekt közvetlen célcsoportját képező azon civil szervezetek jelentik (lásd: Hálózati fórum tagjai), akik egyrészt részt vesznek a projekt keretében megvalósuló kutatásban – melynek célja a civil szervezetek tevékenységének strukturált tartalmi leírása –, illetve akik egy együttműködési nyilatkozatot írnak alá, azaz vállalják, hogy hozzászólásaikkal, javaslataikkal aktívan részt vesznek a hálózati fórumban.


A projekt keretében az érdekképviseleti tevékenység hatékonyságának növelésé érdekében létre hoztunk, és működtetünk egy közös szakértői adatbázist, 20 szakértő részvételével (lásd: Szakértői adatbázis). E tevékenység megvalósításával lehetőség nyílik arra, hogy konkrét szakmai kérdésekben biztosítani tudjuk a magas szintű érdekképviselethez szükséges háttéranyagokat. Ezen szakértők aktívan vesznek részt a hálózati fórumban, véleményezik a fórumban írottakat, válaszolnak a fórumban megjelenő kérdésekre.

A hálózati fórum az alábbi főbb kérdéskörök mentén működik (a hálózati fórumot csak belépést követően lehet megtekinteni):