Alapértelmezett színséma

MADÁSZSZ története

A Szövetség 2004 végén került bejegyzésre 13 civil szervezet alapításában. A szövetségi formában való együttműködést azonban megelőzte a Sziget Fesztiválokon lebonyolított Civil Falu (CF) program közös megvalósítására létrejött több éves kooperáció a szervezetek között A Sziget Fesztiválokon az évről-évre egyre összehangoltabban és egyre több területen (programok szakmai tartalma, design, kommunikáció, finanszírozás, stb.) együttműködő szervezetek úgy gondolták, hogy az egy hetes rendezvény lebonyolításán túl hasznos lenne, az együttműködés folyamatossá tétele, illetve több területre (pl. az érdekérvényesítés területére) való kiterjesztése. Így valójában a MADÁSZSZ-t az a felismerés hívta életre, hogy a drogprevencióval, ártalomcsökkentéssel foglalkozó civil szervezetek együttesen hatékonyabban képviselhetik önként vállalt feladataik ellátását, mint atomizált formában. "A legtöbb szervezet abból a célból csatlakozott a MADÁSZSZ-hoz, hogy az ernyőszervezet a közös érdekeket képviselje, szakmai támogatást nyújtson, illetve, hogy segítse a tagszervezetek közötti kommunikációt." ( Erőforrás- és igényfelmérés a MADÁSZSZ tagszervezetek körében, Arnold-Paksi, 2007).

A MADÁSZSZ alapszabálya, tagsága, és a tisztségviselők bemutatása megtekinthető a honlapon.


A szövetség működése 2007-ig


A Szövetségi tagok együttműködése 2007-ig elsődlegesen közös szakmai rendezvények megvalósítására korlátozódott. Ezekben az években több olyan programot szerveztünk, illetve több olyan - mások által szervezett - programon jelentünk meg, ahol a közös fellépés adta előnyöket használtuk ki. Ezek közül néhány (a saját szervezésű programok részletezésével):

 • Drog helyett karrier, Millenáris Park (2001)


 • Civil Falu Program, Sziget Fesztivál (2001-2008, évente)
  A Civil Falu programot átlagosan 15-20 szervezet együttműködésében bonyolítottuk le a Sziget Fesztiválokon. Az ötlet és az elnevezés utal arra, hogy a szervezetek egy falut szimbolizáló elrendezésben, egymás mellett, összehangoltan végezték egy-egy hetes munkájukat.

  A program bemutatása itt tekinthető meg.
  A CF programmal kapcsolatban végzett vizsgálatok eredményeit összefoglaló tanulmányok itt olvashatók.

 • Deviancia konferencia. Pszinapszis (2002)


 • Szenvedélyek napja (2003-2006, évente)


 • Mini Civil Falu, Kriminalexpo IT-SEC Nemzetközi Bűnmegelőzési Szakkiállítás és Konferencia (2003-2007, évente)

  A Mini CF prevenciós programunkat 10 MADÁSZSZ tagszervezet részvételével bonyolítottuk le a Kriminálexpon. Az akadályversenyen előre bejelentkezett középiskolás csoportok vettek részt, de arra is volt lehetőség, hogy a kiállítás látogatóiból szerveződött csoportok is végigmenjenek a megelőzés mindhárom színterét megismertető akadálypályán.

  A program bemutatása itt tekinthető meg.
 • REHA Hungary (2004- 2005)


 • Családi Nap, Palace Dance Club, Siófok (2004-2007, évente)


 • "Alternatíva" - Pláza program, Pólus Center (2005-2008, folyamatos)


  Az újszerű "ALTERNATÍVA" programot a MADÁSZSZ tagszervezetek szakembereinek közreműködésével működtettük budapesti Pólus Centerben Az Alternatíva egyfajta alacsonyküszöbű szolgáltatásként, pszicho-szociális segítő helyként működött, ahova a plázában csellengő fiatalok bármikor betérhettek.

  A program bemutatása itt tekinthető meg.

Érdekképviseleti tevékenység

Már a kezdetektől törekedtünk párbeszédet folytatni a drogkoordinációt aktuálisan ellátó minisztériummal. A MADÁSZSZ elnöke 2007-től civil delegáltként, teljes szavazati joggal képviseli a civil drogszakma érdekeit a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) munkájában. A KKB a mindenkori kormány legmagasabb szintű tanácsadó és véleményező szerve a drogügyek tekintetében, melynek tagja között 2007-től 4 civil delegált is jelen van.

A KKB-ben való érdekképviselet hálózatszerűen, a drogterületet képviselő más civil szakmai szervezetekkel (Magyar Addiktológiai Társaság, Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, Magyar Ártalomcsökkentők Egyesülete) való együttműködésben történik.2008-tól új irányA 2007-es MADÁSZSZ célok között prioritásként fogalmazódott meg a Szövetség stratégiai tervezését, érdekképviseleti tevékenységét és a tagszervezetek hatékony együttműködését fejlesztő, a civil szféra és a drogellátás egyéb intézményi szereplői közötti kapcsolatok, információcsere, kommunikáció erősítését célzó fejlesztés lebonyolításának szükségessége. Ennek érdekében 2007/2008-ban 5 napos stratégiai tervező tréninget szerveztünk a CTF bevonásával.

A tréninget megelőzte a tagszervezetek körében végzett erőforrás- és igényfelmérés, melynek eredményei beépültek a tervezési munkába. "…a szervezetek legkevésbé a for profit szférával és a döntéshozatali szervekkel történő kommunikációval, a média megjelenéssel, illetve a szakmai fórumok mennyiségével elégedettek. A MADÁSZSZ eddigi programjaival alapvetően elégedettek, és relevánsnak tartják." (Arnold- Paksi, 2007 )

A felmérés és a stratégiai tervezés eredményeként fontos szervezeti célok, fejlődési lehetőségek, stratégiai prioritások fogalmazódtak meg a 2008-2010-es időszakra: "Kivétel nélkül minden tagszervezet a MADÁSZSZ feladatának gondolja az érdekérvényesítést, a lobbytevékenységet, a döntéshozatali szervekkel való hatékonyabb kommunikációt. A szervezetek mintegy kétötöde szerint szakmai támogatást, illetve olyan szolgáltatásokat kellene nyújtania a MADÁSZSZ-nak, amely a tagszervezetek működésével kapcsolatosan ad információt." (Arnold- Paksi, 2007 )

A stratégiai tervezés során döntött úgy a tagság, hogy a MADÁSZSZ az elkövetkezendő években ne működtessen prevenciós programokat, és hogy tevékenysége egyértelműen az érdekérvényesítés köré csoportosuljon.

A tervezés során elkészítettük a MADÁSZSZ 3 éves stratégiai dokumentumát, melynek megvalósításához jelentősen hozzájárult a 2008-ban megpályázott, a 2009/2010-es évben az ország három régiójában lebonyolított TÁMOP 2.5.1, "Függő(k) kapcsolatok" c. projektünk , melynek lebonyolításában konzorciumi partnerként a MADRISZ vett részt.

A projekt hosszú távú céljaként a drogszakmai civil szervezetek együttes érdekképviseleti tevékenységének fejlesztését, hatékonyságának és fenntarthatóságának növelését tűztük ki. A szakértői kapacitás növelésével, az országos érdekérvényesítés megszervezésével, a tényeken alapuló helyzetértékeléssel a projekt közvetlen célja volt, hogy erősítse az együttműködésben résztvevő szervezetek, valamint a MADÁSZSZ érdekképviseleti potenciálját és hatékonyságát. A projekt összefoglalója itt olvasható.