magyar |  english

  
   Átlépés a gyengénlátók részére 


Csatlakozzon Facebook-on

Eseménynapló
2015. évi események

2014. évi események

2011. évi események

2010. évi események

2009. évi események

2008. évi események

2008 előtti események


2015. évi események


Négy napos nonprofit vállalkozási tréning a NEsST-tel


A „Dro§osultság.." c. NCTA makroprojektben keretében 4 napos, nonprofit vállalkozás témájú tréningre kerül sor, két csoportban, a projektbe bevont szervezetek számára, a NESst közreműködésével. A NESsT Nonprofit vállalkozási képzésének célja, hogy a civil szférában tevékenykedők számára bepillantást biztosítson a nonprofit vállalkozás lehetőségeibe és korlátaiba, segítve a szervezet felkészültségének vizsgálatát, valamint az üzleti tervezés alapjainak elsajátítását, interaktív, gyakorlatias módon. Jelentkezési határidő február 6, ezen az online felületen.


 
A KCKT-tól intenzívebb közös munkát, a Drogszakmai Civil Obusdmantól sokat remélnek a szervezetek 


 


 


 


 


 


A "Dro§osultság – EGY KIREKESZTETT TÁRSADALMI CSOPORT KIREKESZTETT SEGÍTŐINEK ÉRDEKKÉPVISELETE” című projekt célja a drogszakma támogatása az aktuális társadalmi körülményekre reflektáló proaktív alkalmazkodásában (I), valamint a terület érdekérvényesítési tevékenységének javítása (II). A projekt keretében zajló fejlesztéseket, változásokat, a projektbe bevont szervezetek véleményét folyamatosan nyomon követjük. Ez a rendszeres monitoring a projekt futamidejének felénél kiegészült egy ún. félidős értékeléssel, melynek révén lehetőség nyílott a vélemények ütköztetésére, a felvetődő problémák átbeszélésére, projektről való személyes diskurzusra. Az értékelés, azon túlmenően, hogy visszajelzésekkel szolgál a MADÁSZSZ számára a projektben végzett munkájáról, (itt tekinthető meg a visszajelzéseket tartalmazó félidős értékelés) lehetővé teszik a projekt 2. időszakára tervezett tevékenységek aktuális igényekhez való igazítását is (itt tekinthető meg az projekt újragondolását is tartalmazó, a találkozón elhangzott előadás)
2014. évi események


Közgyűlés 2014. évi eseményekről


A MADÁSZSZ közgyűlés 2014. évi szakmai beszámoló előadásanyaga megtekinthető "itt".
Gittlegylet buli-meghívó, a szabadság szellemében 


Mint magunk is a Norvég Civil Támogatási Alap egyik támogatott szervezete, egy különleges meghívót kaptunk a magyarországi pályázatkezelő alapítványoktól. Ott a helyünk!


 


Kedves Barátaink!Fontos nektek a szabadság, az emberi jogok, a demokrácia helyzete, az esélyegyenlőség? Bánt benneteket, hogy vannak, akik nem értik, miért is fontos, mi is a szerepe a civil szervezeteknek, a civil kurázsinak egy valódi demokráciában? Fáj neked, hogy a politika, a hatalmasok játékszernek gondolnak bennünket?


Ha szeretnétek egy jobb hangulatú országban élni, akkor gyertek, vár benneteket a Gittegyletünk, csatlakozzatok, ünnepeljetek velünk június 11-én este 8-tól a Grundon.


Lesz zene, tánc, mulatság!Az esemény facebook oldal itt követhető. 

A Gittegylet 
(A Norvég Civil Támogatási Alap kezelői: Ökotárs, DemNet, Kárpátok Magyarország és Autonómia Alapítványok)


 
Jelenkezés közösségi-kommunikációs tréningre


Ahogy azt a május 15-ei Civil Fórumon egyeztettük, a „Dro§osultság – egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete” c. NCTA makroprojektben megvalósuló 2 napos közösségi kommunikáció-social marketing tréning két csoportban kerül lebonyolításra a projektbe bevont szervezetek számára.


Célunk, hogy a képzés átfogó jelleggel érintse az online-közösségi kommunikáció legfontosabb elemeit, elméleti és gyakorlati oldalról is bemutatva a területen nélkülözhetetlen eszközöket. Szeretnénk elérni, hogy a civil szférában dolgozó résztvevők megértsék, átlássák és kipróbálják az online-közösségi kommunikáció rendszerét és meghatározó platformjait, csatornáit.


Az alábbi konkrét témákkal szeretnénk megismertetni a szervezeteket a gyakorlatorientált képzés során:


·         A közösségi kommunikáció térhódítása, a személyes tömegkommunikáció elmélete


·         A keresés, a keresők


·         A blogok, a címlap - szerkesztőségi modell, trollok és kezelésük


·         A közösségi hálók (Facebook, twitter, Linkedin), saját profilok elemzése


·         Multimédiás tartalommegosztás (fotók, videók, élő streaming), USTREAM platform használata


·         A mobil platform és a social (a geolokáció, mint új tényező)


·         Social marketing tervezése (költségek, erőforrás, időzítés), minta projekt tervezése


Kérjük a szervezeteket, hogy 2014. június 2-áig jelentkezzenek a képzésre a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével.


 


 
Itt a Drogszakmai Civil Ombudsman 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A drogügyben megélt tehetetlenség érzését, végre felváltotta egy új civil esély lehetősége


a négy ernyőszervezet közös sajtóközleménye


 


Megkezdi munkáját a Drogszakmai Civil Ombudsman és feláll a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület intézménye - jelentette be a négy nagy drogszakmai ernyőszervezet, május 15-ei drogpolitikai témájú, közös civil fórumán, a Kossuth Klubban. Az itthon egyelőre ismeretlen civil ombudsmani intézmény nem közvetlenül az állampolgárok, hanem a drogszakmai szervezetek és intézmények érdekeit hivatott képviselni, az eddiginél jóval határozottabban, jogi eszközökkel és a rendszerszerű problémák feltárásával. A közjogi státusszal nem rendelkező civil megbízottnak a szakma adja a legitimitást, amely minden szakmai tudását felkínálja a hatékony képviselethez. A két új intézmény a DRO§OSULTSÁG - Egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete c. projekt keretében, a Norvég Civil Alap támogatásával jön létre, a négy szakmai ernyőszervezet együttműködésében.


A közlemény teljes szövege itt olvasható.


A Drogszakmai Civil Ombudsman, Bitskey Hajnal bemutatkozóját itt közöljük.
Miért késtek januárban a normatíva-típusú pénzek? 


Január végén levelet írtunk az NRSZH-nak arról, hogy bár a szolgáltatatókkal kötött szerződésben írtak szerint január 25-ig a szenvedélybetegeknek szóló alacsonyküszöbű és közösségi ellátást végző szervezeteknek meg kellett volna kapniuk az első negyedéves támogatásukat, ez nem történt meg. Kértük a hivatal hivatalos válaszát ennek okairól, mely megérkezett, de álláspontunk szerint az nem kielégítő, hiszen a szerződések nem úgy szólnak, hogy az utalás vállalt időpontja a miniszteri aláírásoktól függően változhat, illetve a szervezetek semmilyen kárpótlást nem kapnak a késésből következően, holott több helyen gondot okozott az átütemezésre nem alkalmas  közüzemi és biztosítási számlák kiegyenlítése. Az NRSZH válasz levelünkre.
Milyen alapon, stratégia mentén támogat a KLIK bizonyos drogprevenciós programokat?


Mint ismeretes, 2013 őszéről már csak olyan drogprevenciós célú egészségfejlesztő program mehet be az iskolákba, amely rendelkezik az Országos Egészségfejlesztő Intézet szakmai ajánlásával. Azért írtunk levelet a KLIK-nek, az alábbi kérdéseinkre várva választ, mert több tagszervezetünk jelezte, hogy a kerületükben, a KLIK, ajánlással nem rendelkező prevenciós programokat ajánl közvetlenül az iskoláknak: 1. Hogyan lehetséges az, hogy egy, az OEFI ajánlásával nem rendelkező szervezet „programot indít” az iskolákban?2. Milyen szakmai elvárások és elvek mentén történik azoknak a szervezeteknek a kiválasztása, melyek a KLIK „engedélyével” programot indíthatnak az iskolákban, illetve létezik-e KLIK-nek valamilyen stratégiája arra vonatkozóan, hogy mely egészségfejlesztő/drogprevenciós programokat részesítik előnyben? Az állásfoglalást kérő  teljes levél itt olvasható.

Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! IDŐPONTVÁLTOZÁS! 


Mint egy különösen stigmatizált társadalmi csoporttal foglalkozó szakma képviselőinek, ajánljuk ezt a programot tagságunk figyelmébe!


Mindenkit szeretettel vár az Egyenlő Bánásmód Hatóság egyetemi workshopja:


AZ EREDETI IDŐPONT MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL


2014. február 24. (hétfő), 10-15 óra
C épület, 664-es terem


Program itt. Regisztráció itt.
A regisztráció a rendezvény ideje alatt folyamatos, de előzetes jelentkezést szívesen veszünk.
A workshop ingyenes.
Megjelentek az idei KAB-os pályázati felhívások


Megjelentek a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet honlapján a 2014-es kábítószerügyi pályázatok kiírásai, melyet ezen  a  linken érhetők el. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 3.
Megkérdeztük az NRSZH-t, hogy hol a szerződésben igért pénz?A napokban a MADÁSZSZ elnöksége felé több szervezettől is érkeztek jelzések az alacsonyküszöbű szolgáltatások finanszírozásának első negyedéves késése miatt. Tekintettel arra, hogy több szolgáltató komoly pénzügyi nehézségbe került, valamint arra, hogy ez idáig válasz nélkül hagyták a Madászsz e témában 2013. november 15-én kelt levelét is, mellékletként csatolt újabb levelünket (pdf) január 31-én elküldtük.

2011. évi események


Regionális fórumok – Batory projekt

A Batory projekt keretében 2011. tavasszal illetve nyáron lezajlott a közép-magyarországi illetve dél-alföldi régióban két-két, az észak-alföldi régióban három regionális fórum. A meghívó, beszámoló, illetve előadásanyagok megtekinthetőek itt.

A MADÁSZSZ tagszervezetek véleménye az Új Nemzeti Drogstratégiához

A 2011. június 8-ai MADÁSZSZ közgyűlésen a tagszervezetek körében egy kérdőíves gyorsfelmérést készítettünk arról, hogy a 2009. decemberében az országgyűlés által elfogadott Nemzeti Drogstratégiában megjelenő főbb fejlesztési célkitűzéseknek, továbbá - a KKB 2011. május 25-ei ülésének napirendi pontja között is megjelenő Btk. Módosítás kapcsán - a "Büntetőpolitikai eszközök erősítése a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására" céltételezésnek a tagszervezetek körében milyen a támogatottsága. A kutatás eredményei részletesen itt olvashatóak.

A MADÁSZSZ szervezetfejlesztése folytatódik

2011. július 20-21-én a Kompánia Alapítványban az új elnökség és Vetró Orsolya részvételével, Trencsényi Judit (CTF) moderálásával zajlott a program. Szeptember 3-án Szegeden folytatjuk a munkát, majd ősszel bemutatjuk a tagság számára az eredményeket.

KKB delegáltak választása

Kábítószerügyi Koordinációs Bizottsági civil szakmai delegált-választás rendben lezajlott 2011. márciusában, és Gondi János, a MADÁSZSZ elnöke ismét bizalmat kapott! Mellette Topolánszky Ákos, Szemelyácz János és Sárosi Péter lettek ismét civil tagok. A most megújult régi-új KKB civil képviselők fölényes győzelemmel nyertek a titkos szavazáson, 29, 29, 29, 27 szavazatot kaptak, míg az utánuk következő legtöbb szavazatot kapó jelöltre 11-en voksoltak. A decemberi nagy kivonulás után - amikor a kormány váratlanul bejelentette a jelenlegi stratégia vállalhatatlanságát - erről a mostani sikerről túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nagy bevonulás lett...HOGYAN TOVÁBB HAZAI DROGPOLITIKA? rendezvény

A 2011. február 24-én megrendezésre került a "HOGYAN TOVÁBB HAZAI DROGPOLITIKA? - a drogszcénában dolgozó civil szervezetek és szakemberek találkozója rendezvény" előadásanyagai megtekinthetőek az alábbi előadáscímekre kattintva.

Dr. Felvinczi Katalin (az NDI korábbi igazgatója, ELTE Pszichológiai Intézet):

Az elmúlt 10 év hazai drogpolitikájának értékelése: eredmények, dilemmák

Portörő Péter (volt nemzeti drogkoordinátor):

Hazai drogpolitika egy volt nemzeti drogkoordinátor szemszögéből

Sárosi Péter (ÁSZ Egyesület, TASZ):

A drogjogi szabályozás anomáliái

Dr. Prof. Rácz József (MAT, Kék Pont):

A drogbetegek ellátása

Gondi János (MADÁSZSZ):

Civilek lehetőségei a drogszcénában

Barna Erika (Kék Pont):

A hazai droghelyzet kommunikációja a médiábanElnökség újraválasztása

A MADÁSZSZ elnökség újraválasztása 2011. február 22-én zajlott le. A tagszervezetek elnöknek Gondi Jánost, az elnök-helyettesnek Arany Zoltánt, a titkárnak Ambrózay Anikót, az elnökségi tagoknak Paksi Borbálát és Barna Erikát választották, a felügyelő bizottsági tagok pedig , Berkei Éva, Matusek Zsuzsa, Preszl Éva.

A MADÁSZSZ elnökség az alábbiak szerint határozott arról, hogy elnökségen belül ki melyik területért felelős.
Gondi János: együttműködések, képzések
Arany Zoltán: iskolán kívüli prevenció
Ambrózay Anikó: iskolai prevenció
Barna Erika: ártalomcsökkentés, és kommunikáció
Paksi Borbála: társadalomtudományi kontextusok
Visegrádi pályázat

2011. februárban a lengyelországi Stefan Batory Alapítvány és a Charles Stewart Mott Alapítvány közös programjára pályázatot nyert a MADÁSZSZ, amely a civil együttműködések támogatására irányul. A pályázatban vállalt főbb tevékenységek a következők: civil társadalmi fórumok megrendezése az ország három régiójában; az információs-hálózat fejlesztése; a 2010-ben a MADÁSZSZ honlapján kialakított internetes hálózati fórum tovább működtetése és fejlesztése, a 2010-ben kialakított civil stratégia továbbfejlesztése, a MADÁSZSZ szervezetfejlesztése.Új tagok

A MADÁSZSZ tagszervezetek a 2011. január 19-i közgyűlésen elfogadta a Váltó-Sáv Alapítvány, az Art Éra Alapítványt, a Szertelen Egyesület felvételét, így a taglétszám 27-re emelkedett.2010. évi események


A Magyar Addiktológiai Társaság (MAT), az Ártalomcsökkentők Egyesülete, a Magyar Drogrevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége (MADÁSZSZ) és a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége (MADRISZ) 2010. december 20-én hétfőn délelőtt 10:30-kor sajtótájékoztatót tartott a Godot Kávézóban. A sajtótájékoztatón a szakma képviselői ismertették azt a nyilatkozatot, amely kiáll a nemzeti drogstratégiában megfogalmazott alapelvek és értékek mellett, és felszólítja a politikai döntéshozókat azok tiszteletben tartására. A Nyilatkozat megtekinthető itt.

"Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje (TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0136) az ország három régiójában" - projekt zárórendezvénye 2010. december 13-án, 11.00 - 15.00 óra között került megrendezésre a Vakok Iskolája - Nádor Termében (1146 Bp. Ajtósi Dürer sor 39.). A Zárókiadvány megtekinthető itt.2010 decemberében a MADÁSZSZ-MADRISZ "Függő(k) kapcsolatok" keretében megvalósuló szakma-specifikus civil stratégia és MADÁSZSZ szervezetfejlesztési terv elkészült.

A MADÁSZSZ-MADRISZ "Függő(k) kapcsolatok" a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában" közös Támop 5.4.1 projektje keretében 2010. február-novemberben lezajlottak a Regionális fórumok, amelyek előadásanyagai megtekinthetőek itt.2010. szeptemberben a MADÁSZSZ-MADRISZ "Függő(k) kapcsolatok" keretében megvalósuló kutatások lezárultak, a tanulmányok elérhetőek a honlapon.Az Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete, a Magyar Addiktológiai Társaság, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége és a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége 2010. január 14-én levelet írt Herczog László Miniszter Úrnak, amelyben arra kérik a Miniszter Urat, hogy vizsgálja felül a pályázati rendszer szabályozását és a civil társadalommal párbeszédben találjon megoldást a pótolhatatlan szervezetek és programok túlélése érdekében.2009. évi események


Tanulmányút Brüsszel, VAD ernyőszervezet, 2009. 09. 19-18.

A MADÁSZSZ (Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége) és MADRISZ (Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége) közös, a TÁMOP finanszírozásával megvalósuló projektje keretében nemzetközi tanulmányúton vettünk részt Brüsszelben 2009. 09. 16-18. között. A tanulmányút célja a nemzetközi együttműködési formák, módszerek, technikák, jó gyakorlatok megismerése volt, különös tekintettel a civil-szakmai szervezetek összefogása és érdekérvényesítése gyakorlatának megismerésére, és lehetséges civil-szakmai stratégiai együttműködések tanulmányozására. A szakmai beszámoló megtekinthető itt.

Támop projekt

2009. január 1-én indult el a MADÁSZSZ és MADRISZ (Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége), a TÁMOP finanszírozásával megvalósuló közös projektje, amely célja a drog területen jelen lévő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködésének fejlesztése az ország három régiójában, Pest, Csongrád, Bács-Kiskun, Hajdú Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben, valamint Budapesten. A projektről részletesebben a „Támop” menüpontban olvashat.

Kerekasztal-beszélgetés

A MADÁSZSZ 2009. május 7-én „A droghasználók körében alkalmazott ELTERELÉS multidimenzionális elemzése” címmel kerekasztal beszélgetést szervezett, amelynek célja a droghasználók ELTERELÉS-ének folyamat- és rendszerszerű elemzése az érintett szervezetek, intézmények képviselőinek bevonásával. A kerekasztal beszélgetés az Ügyészek Országos Egyesülete által megrendezésre kerülő “Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért“ című KRIMINÁLEXPO-IT-SEC-2009 Nemzetközi Konferencia és Szakkiállítás keretében valósult meg.

A kerekasztal résztvevői:

Dr. Csorba József addiktológus, Nyírő Gyula Kórház
Fazekas Tamás ügyvéd, Társaság a Szabadságjogokért
Korona Lajos ügyész, Fővárosi Főügyészség
Kósa Edina jogász, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet
Lencse Menyhért szociális munkás, Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia
Telek Ervin addiktológiai konzultáns, Salgótarján
Varga Péter r. százados, a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Szolgálat Nyomozó Alosztályának vezetője

Elnök: Gondi János addiktológiai konzultáns, Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány

Moderátor: Kósa András, újságíró

A kerekasztal meghívottainak köre: ügyészek, drogszakmai civil szervezetek, szakemberek, döntéshozók, intézmények és a Kiállítás látogatói.2008. évi események


Közgyűlés 2008. évi eseményekről

A MADÁSZSZ közgyűlés 2008. évi szakmai beszámoló előadásanyaga megtekinthető itt.

Stratégiai tervezés 2008-2011-es időszakra

2008-ban zárult le a MADÁSZSZ stratégiai tervezése. Részletek a Stratégia menüpontban olvashatók.
2008 előtti események


A MADÁSZSZ közgyűlés 2007. évi szakmai beszámoló előadásanyaga megtekinthető itt .

A MADÁSZSZ közgyűlés 2006. évi szakmai beszámoló előadásanyaga megtekinthető itt.

A MADÁSZSZ közgyűlés 2005. évi szakmai beszámoló előadásanyaga megtekinthető itt.

Erőforrás és igényfelmérés a MADÁSZSZ tagszervezetek körében

2007 ősszel megvalósult kutatás célja egyrészt a MADÁSZSZ tagszervezetek közös problémáinak, jellegzetességeinek, nehézségeinek, másrészt a MADÁSZSZ gyengeségeinek, erősségeinek és lehetőségeinek feltárása volt. Részletek itt tekinthetők meg.

Civil Falu - Prevenciós és ártalomcsökkentő program a Sziget Fesztiválokon

A Civil Falu programot átlagosan 15-20 szervezet együttműködésében bonyolítottuk le a Sziget Fesztiválokon. Az ötlet és az elnevezés utal arra, hogy a szervezetek egy falut szimbolizáló elrendezésben, egymás mellett, összehangoltan végezték 1-1 hetes munkájukat a fesztiválon. Ahogy egy rendes falunak van kultúrháza, egészségháza, kocsmája, temploma, úgy ezek az intézmények itt is megjelentek. Például a kocsma egy Teaház volt, ahol a falu látogatói ingyenesen teázhattak, miközben kitöltötték kutatási kérdőívünket.

A szervezetek kitelepülését, egyedi szakmai programjait támogató CF egyik fő célkitűzése az volt, hogy sokféle alternatívát kínáljon a szabadidő hasznos - és egyúttal egészséges - eltöltéséhez a fesztiválon. Az alternatív programoknak (ping-pong, jóga, baggy, színház, mászó fal, kézműves programok, társasjátékok, stb.) emellett fontos szerepük volt abban is, hogy segítettek felhívni a látogatók figyelmét a falu egyéb kínálatára, a szervezetek sátraiban zajló szakmai programokra.

Minden évben lehetőség volt AIDS szűrésre, szájzug vizsgálatra, tűcserére, egyéni tanácsadás, konzultáció igénybe vételére. Mindezek mellett a mobil Party Service a party sátraknál végzett ártalomcsökkentő tevékenységet. De volt olyan év is, amikor hepatitisz szűrést bonyolítottunk le a faluban, illetve egy alkalommal nemzetközi műhelymunkát (angol, lengyel, szlovák, román, ciprusi, magyar résztvevőkkel) is szerveztünk a területen dolgozó szervezetek részvételével. A CF programmal kapcsolatban végzett vizsgálatok eredményeit összefoglaló tanulmányok itt olvashatók."Mini Civil Falu" - prevenciós akadályverseny a Kriminálexpon

A Mini CF prevenciós programunkat 10 MADÁSZSZ tagszervezet részvételével bonyolítottuk le a Kriminálexpo-IT-SEC Nemzetközi Bűnmegelőzési Szakkiállításon. Az akadályversenyen előre bejelentkezett középiskolás csoportok vettek részt, de arra is volt lehetőség, hogy a kiállítás látogatóiból szerveződött csoportok is végigmenjenek a megelőzés mindhárom színterét megismertető akadálypályán.

Különböző "állomásokon", 10 standon mutattuk be a megelőzés, az ártalomcsökkentés, valamint a kezelés lehetőségeit.

A program az alábbi szervezetek részvételével valósult meg (a szervezetek az akadályverseny állomásai sorrendjének megfelelően lettek feltüntetve):

  1. Kortárssegítő Műhely Közhasznú Alapítvány
  2. Északi Támpont Egyesület
  3. Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány
  4. Drog Stop Budapest Egyesület
  5. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia
  6. Drogprevenciós Alapítvány
  7. KIMMTA (Kallódó Ifjúságot Mentő Missziót Támogató Alapítvány) - Zsibriki Drogterápiás Intézet
  8. Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány
  9. Félúton Alapítvány
10. Társaság a Szabadságjogokért


"Pláza program" - Alacsonyküszöbű, pszicho-szociális szolgáltatás

2005. szeptemberében a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet szövetségünket kérte fel Budapesten az "ALTERNATÍVA" elnevezésű "Pláza-program" beindítására a Pólus Centerben. Az újszerű program 2005. október 1. és 2005. december 31. között kísérleti jelleggel működött. A szolgáltatás sikerének köszönhetően a program 2006-tól folytatódott, mely továbbra is a MADÁSZSZ tagszervezetek szakembereinek közreműködésével valósult meg 2008-ig. Az Alternatíva egyfajta alacsonyküszöbű szolgáltatásként, pszicho-szociális segítő helyként működött, ahol a plázában csellengő fiatalok bármikor betérhettek.

Az Alternatívában zajló élet és szakmai munka három főbb egymásra épülő, egymást jól kiegészítő tevékenység köré csoportosult:
- előre meghirdetett, kötött, tematikus programok,
- spontán módon szervezett csoportos foglalkozások és egyéni beszélgetések,
- kötetlen, könnyed szabadidő eltöltés
.

Egy héten belül minden napnak más, és speciálisan kidolgozott tematikája volt, amelyet az adott témához, módszerhez értő szakember vezetett. A fiatalok szabadon érkeztek és távoztak, ez alól csak a zárt csoportok voltak kivételek.

A MADÁSZSZ, mint a budapesti Alternatíva civil gazdája folyamatosan biztosította a humán és pénzügyi erőforrást, a képzési, kapcsolati lehetőségeket a szolgáltatás számára.

A MADÁSZSZ 2007. évi, stratégiai tervezési programja során megfogalmazódott, hogy a MADÁSZSZ nem kíván programokat működtetni közvetlenül a végső célcsoport számára. Ezért döntöttünk úgy, hogy a 2007 végén, hogy a Pólus Centerben bezárásra került Alternatíva programot nem a MADÁSZSZ égisze alatt "visszük át" a Csepel Plázába.

Ennek megfelelően egyik tagszervezetünkkel, a Kompánia Alapítvánnyal állapodtunk meg az új helyszínen létrejött program működtetésében.