magyar |  english

  
   Átlépés a gyengénlátók részére 


Csatlakozzon Facebook-on

Drogszakmai Civil Ombudsman (DCO)
Általános tudnivalók a panaszhoz
A panasz benyújtásának módja

A panaszhoz szükséges adatok, információk

Eljárás panasz alapján


A panasz benyújtásának módja

  • elektronikus úton a email címre, „panasz” tárgy megjelöléssel küldött levéllel, figyelemmel az alábbi tartalmi kritériumokra
  • személyesen telefonon előre egyeztetett időpontban a 1033 Bp., Szentendrei út 89-93. sz. alatti DCO irodájában, kérem az ügyre vonatkozó szükséges iratokat, dokumentumokat megával hozni szíveskedjen
  • postai úton dr. Késmárki Fanni DCO részére küldve (1073 Budapest, Erzsébet krt. 58. III/22), vagy a MADÁSZSZ székhelyére „DCO panasz” megjelöléssel.

A panaszhoz szükséges adatok, információk


Panaszos adatai
Kérem adja meg a panaszos szervezet nevét, székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét.Ha a panasz benyújtója nem a szervezet törvényes képviselője, akkor a törvényes képviselő nevén kívül a benyújtó nevét, titulusát, elérhetőségeit (emailcím, telefonszám).

Panaszolni kívánt ügy részletei
Kérem, írjon egy rövid,tényszerű összefoglalót az esetről (mikor, hol, ki, mit, hogyan) legfeljebb két A4-es oldal terjedelemben. Kérem, az ügy leírásában emelje ki, hogy miért gondolja úgy, hogy jogsértés történt, hogyan, ki által kerültek megsértésre a jogai?

Panaszhoz kapcsoló dokumentumok
Kérem, hogy az ügyben keletkezett és a jogsértést alátámasztó iratokat elektronikus formában csatolja panaszához. Nyilatkozat az adatkezelésről (feltétlenül szükséges tartalmi elem) A jogszerű eljárás feltételeként kérem tüntesse fel kérelmében kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy adatait és az ügyhöz kapcsolódó információkat ügykezelés céljából a DCO használhatja és kezelheti.


Eljárás panasz alapján


Hiánypótlás
Amennyiben panasza, illetve a mellékletként csatolt dokumentumok nem elégségesek a panasz érdemi elbírálásához, úgy az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül meg fogjuk keresni a hiányok pótlása érdekében. A hiányok pótlásáig a DCO eljárása megszakad, a hiánypótlás beérkezésétől számítva a határidő folytatódik.

Elbírálás
A panasza beérkezését követő, legfeljebb 30 napon belül érdemben értesítjük panasza befogadhatóságáról, ez esetben a további ügymenetről, illetve panasza elutasításáról, amennyiben a DCO véleménye szerint nem történt jogsértés, illetve a jogsértés megállapítható, azonban nem a DCO hatáskörébe tartozik az eljárás. Amennyiben az eljárás nem a DCO hatáskörébe tartozik, azonban a jogsértés alkalmas elbírálásra és képviseletre, úgy megpróbálunk segítségére lenni tanácsadással (konkrét teendők, illetve lehetséges jogi lépések megfogalmazásával), illetve beleegyezése esetén az eljárásra illetékesekhez való ügytovábbításban.