magyar |  english

  
   Átlépés a gyengénlátók részére 


Csatlakozzon Facebook-on

Drogszakmai Civil Ombudsman (DCO)

Mik tartoznak a feladatkörhöz?
Tisztelt drogszakmában érintett Társadalmi Szereplő!

Késmárki Fanni vagyok, Drogszakmai Civil Ombudsman.

Engedje meg, hogy bemutassam az általam ellátott új feladatkört, hogy ezzel is minél inkább segítségére lehessek!

2014. május 15-én, a magyarországi drogszakmai területen működő négy ernyőszervezet, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, a Magyar Addiktológiai Társaság és az Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete drogszakmai civil ombudsmani intézményt hozott létre. A Drogszakmai Civil Ombudsman feladatkörrel dr. Bitskey Hajnalt bízták meg, melyet 2015. szeptember 30-áig látott el. Dr. Bitskey Hajnal ajánlására és a MADÁSZSZ felkérésére 2015. október 1-jétől vettem át a DCO feladatkört.

Az új szerepkör létrehozásának legfontosabb indoka az volt, hogy a drogszakmában dolgozó szervezetek, főként az utóbbi években, a szakmát ért érezhetően negatív tendencia hatására, megfogalmazták igényüket egy jóval erősebb, jogi szakmai szempontokat is magába foglaló érdekképviseleti formára, egy konkrét jogérvényesítést is felvállaló általános képviseletre. Szükségesnek találták, hogy a már intézményesen létező eszközök mellett, létrejöjjön egy kizárólag a drogszakmai területet érintő kérdésekre, anomáliákra, jogsértésekre koncentráló intézmény.

Drogszakmai Civil Ombudsman feladata alapvető jogvédelmi tevékenység ellátása a drogszakma szervezeteinek panaszai alapján és egyéb, tudomására jutott esetekben.

A DCO a drogszakma terén, rendszerszintű, kiemelkedő súlyú jogsértésekre koncentrál. Feltárja a kialakult helyzetet és lehetséges megoldási alternatívákat vázol, amiről jelentést készít. Szükséges esetben a jelentés alapján, sürgető esetben haladéktalanul intézkedéseket kezdeményez. Jelentését minden esetben közli az érintettekkel. A kiválasztott ügyekben képviseli a jogi és társadalmi érdeket a jogi környezet adta lehetőségek szerint.

Lehetséges intézkedései:
  • alapvető jogok biztosának eljárását kezdeményezi
  • javasolja az ombudsmannak, hogy forduljon alkotmánybírósághoz jogszabály, hatósági határozat, illetve bírósági döntés alaptörvénnyel való összeütközése esetén
  • bírósághoz fordul egyedi ügyekben magánjogi jogsértések esetén, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata érdekében, illetve önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése esetén, vagy helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatt
  • közérdekű adatigénylést kezdeményez
  • alkotmányjogi panaszt nyújt be folyamatban lévő ügyekben
  • országgyűlési bizottsághoz, Köztársasági Elnökhöz fordul törvénymódosítási javaslattal

A Drogszakmai Civil Ombudsman hiánypótló és kiegészítő szerepet kíván betölteni az állam által felhatalmazott alapvető jogok biztosához képest, törekszik a vele való harmonikus együttműködésre. A drogszakmai szervezetek körében felmerülő eseteken keresztül kívánja megóvni és érvényesíteni a szakmai közösségek és rajtuk keresztül a drogfogyasztók, egy igen hátrányos helyzetű társadalmi csoport alapvető jogait.

Bízom benne, hogy feladatom ellátásával érdemben hozzájárulhatok az alapvető jogok biztosának eredményes munkájához, bizonyos esetekben egyfajta szakmai előkészítést kívánok neki nyújtani munkámmal, felhívni a figyelmét a kiemelkedő súlyú jogsértésekre. Célom, hogy így eljárásra alkalmas és érdemes eseteket a látókörébe emeljek, drogszakmai és jogi szakmai szempontból is megfelelő előkészítettséggel. Munkámat drogszakmai szempontból az engem felhatalmazó ernyőszervezetek és a szintén új intézményként felállított, Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT) fogja segíteni.

A folyamat elindulásához, az ügyek vizsgálatához, és a képviselendő egyedi esetek kiválasztásához arra van szükség, hogy az őket ért sérelmeket, illetve a tapasztalt visszásságokat jelezzék felém!

Kérem, látogassanak el a MADÁSZSZ honlapjára, ahol a DCO menüpont alatt találják a panasz benyújtáshoz szükséges általános tájékoztatást!

Észrevételeiket, megkeresésüket a email címen fogadom, illetve problémájuk esetén várom Önöket személyes találkozó keretében is, előzetes egyeztetést követően.

Budapest, 2015. október 15.

A közös cél elérése reményében is köszönöm a bizalmukat és bízom együttműködésükben!

Tisztelettel és üdvözlettel:

dr. Késmárki Fanni
Drogszakmai Civil Ombudsman