magyar |  english

  
   Átlépés a gyengénlátók részére 


Csatlakozzon Facebook-on

Drogszakmai Civil Ombudsman (DCO)Dr. Bitskey Hajnal, Drogszakmai Civil Ombudsman1981-ben születtem Gyöngyösön, ahol gimnazista éveim alatt a Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesületének voltam tagja és 2 évig a helyi csoport vezetője. A helyi csoporttal aktív közreműködői voltunk a város civil életének, rendezvényeinek, ünnepeinek.

2000-ben költöztem Budapestre, 2006-ban szereztem diplomát cum laude minősítéssel az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, jogász szakon. Egykori büntetőjog professzorom, Dr. Békés Imre keltette fel az érdeklődésemet a kábítószerkérdés iránt, ezért a magyarországi helyzetet vizsgáltam különböző szempontok alapján (jogszociológiai, kriminológiai és tételes jogi) évfolyamdolgozataimban, szakdolgozatomban.

Ügyvédjelölti éveimet klasszikus ügyvédi irodákban töltöttem, alkalmam volt széles körű tapasztalatokat szerezni polgári, büntető (többek között kábítószeres ügyekben is), valamint közigazgatási jogi területen egyaránt.

2009 tettem le jogi szakvizsgáimat. 2010-2013-ig a (Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda) saját, társas irodámban dolgoztam, jelenleg pedig a Farnadi és Társa Ügyvédi Irodát vezetem, ahol főként szerződéseket készítek és peres képviseletet látok el.

Eddigi pályafutásom és életem során rájöttem, hogy az általam végzett munka akkor emel igazán engem és másokat, ha képességeimet és tapasztalataimat valamely nálam nagyobb, nemes ügynek rendelem alá, ha általam is hasznosnak tartott társadalmi célt szolgálhatok tudásommal, elhivatottságommal. Közel másfél évig dolgoztam Pelle Andrea és Fazekas Tamás irodatársaként. Szellemiségük és lelkesedésük, érzékeny társadalmi csoportokkal és az alapvető emberi jogi ügyekkel kapcsolatos elszánt és konkrét jogvédelmi munkájukat figyelve megerősödtem abban, hogy az összefogóbb társadalom kialakításában nem csak, mint ember, mint önkéntes, de ügyvédként, jogi szakértelmet szerzett társadalmilag felelős személyként is szerepet kell, hogy vállaljak.

A drogprobléma, legyen az legális vagy illegális, életbevágó ügy az egyénnek, és igen jelentős a társadalom szintjén is ma Magyarországon. Ugyanakkor a probléma feltárása, kezelése és a megoldási törekvések nem élveznek prioritást állami szinten, a feladatok nagy részét az alulról szerveződő, szakmai civil társadalom végzi el, nehéz körülmények között.

Drogszakmai Civil Ombudsmanként jogi szaktudásomat, a feladat iránti lelkesedésemet, a téma iránti nyitottságomat és emberi támogatásomat szeretném felajánlani a drogszakma szereplőinek részére. Bízom benne, hogy megtisztelnek bizalmukkal, és élnek az érdek- és jogérvényesítés eme új eszközével. Közös munkával sikerülhet egy olyan modellt kidolgoznunk és működtetnünk, amelynek eredményeképpen valódi előrelépések történhetnek a drogügy területén, illetve fejlődhet és gazdagodhat az egész civil társadalom.