magyar |  english

  
   Átlépés a gyengénlátók részére 


Csatlakozzon Facebook-on

Drogszakmai Civil Ombudsman (DCO)Dr. Késmárki Fanni, Drogszakmai Civil Ombudsman1981-ben születtem Budapesten, majd a középiskolát Miskolcon végeztem el az Avasi Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányaimat a Miskolci Egyetemen Jog- és Államtudományi Karán folytattam, ahol 2000-ben Európai Uniós kiegészítő diplomát szereztem Cum laude minősítéssel. Szakdolgozatomat közigazgatási témakörökben írtam. 2004-ben szakvizsgáztam, majd 2015-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, másoddiplomaként, Sportjogi Szakjogász diplomát szereztem, szakdolgozatomat a Sportolói szerződésekről írtam.

Ügyvédjelöltként klasszikus ügyvédi irodában dolgoztam, a szakvizsga megszerzése óta pedig – leszámítva a kisfiam születése miatt kihagyott 2 évet - egyéni ügyvédként dolgozom, irodám peres és peren kívüli eljárásokkal is foglalkozik. Ügyvédi tevékenységem mellett civil és karitatív feladatokat is ellátok szabadidőmben, főleg rászoruló gyerekeket támogató és állatvédelmi ügyekben, melyek során jogi tudásomat is kamatoztatom.

A Drogszakmai Civil Ombudsmani szerepet szakmai feladatként és személyes okokból is fontos feladatnak és izgalmas kihívásnak találom. Tanulmányaim során érdeklődésem egyik fókuszát közigazgatási joggal kapcsolatos témák jelentették, a témában több dolgozatot készítettem. Úgy gondolom, hogy ezt a szakmai érdeklődésemet és tudásomat most Drogszakmai Civil Ombudsmanként, az állam és a civil szervezetek közötti viszony jogi aspektusainak vizsgálatával lehetőségem nyílik kamatoztatni.

Személyes motivációim elsősorban közvetettek. Közeli ismerőseim révén sajnos tapasztalatokat szereztem már az addiktológiai ellátórendszer egy-egy szeletének működéséről, nehézségeiről. Drogszakmai Civil Ombudsmanként szeretnék többet tudni, reálisabb képet kapni a szakma, különös tekintettel a civil szakma által hozzáadott értékekről, és a magam jogászi eszközeivel segíteni abban, hogy ezeknek az értékeknek a kibontakozása kevesebb akadályba ütközzön. Elődömhöz hasonlóan, én is segítséget kívánok nyújtani minden fajta jogi eljárásban a drogszakma bármely résztvevője számára, akár perben, akár közigazgatási eljárások során.

A korábbi Drogszakmai Civil Ombudsman munkáját és tevékenységét folytatva, célom a tőle már sok háttérmunkát, adatgyűjtés igénylő vizsgálatok eredményeinek rendszerezése és előkészítése nyilvános bemutatásukra. Szintén fontos feladatomnak tartom, hogy a már megkezdett peres ügyekben (KENYYSZI) jogegységi döntés szülessen, ami a jövőben egyfajta „védelmet”, hivatkozási alapot adhat a hasonló problémákkal küzdő szervezetek, intézmények számára. A rendelkezésemre álló viszonylag rövid projekt-időszakban, kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a civil szervezetek és az állam között jellemző, egyenlőtlen szerződéses viszony civil ombudsmani jelentésben történő bemutatására.

A Drogszakmai Civil Ombudsmani szerep eredményességét, munkájának szemléletváltoztató hatását rövidtávon abban látnám, ha a szakma szereplői, az őket érintő jogszabályváltozásokhoz általában biztonsággal tudnának alkalmazkodni. Hosszú távon pedig abban, ha már a jogszabályalkotást megelőző, előkészítő folyamatban is hatékonyan érvényesülnének a szakma szempontjai, hogy együtt valóban rendszerszintű változásokat tudjunk elindítani.