magyar |  englishCsatlakozzon Facebook-on

Hírek
Beszámoló a 2014-es évi rendes közgyűlésünkről

Szövetségünk 2014. április 24-én megtartotta idei éves rendes Közgyűlését. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a MADÁSZSZ 2013–as szakmai és pénzügyi (eredmény, mérleg) beszámolóját. Közhasznúsági jelentésünk május 31-ig kerül fel honlapunkra. Miután a szervezet korábbi tisztségviselőinek mandátuma lejárt, megtörtént az esedékes vezetőségválasztás. Tagságunk az elnökséget újraválasztotta, a felügyelő bizottság tagjai Berkei Éva, Matusek Zsuzsa és Szabó Gábor lettek. Az alapszabály kötelező módosítása mellett, fontos kérdésként merült fel a tagdíjak megvitatása is. Az utóbbi időben több szervezetünk is jelezte, hogy komoly finanszírozási problémái miatt, a MADÁSZSZ-tagdíj kifizetése megoldhatatlannak tűnik számára, így a jelenleg is érvényben lévő kedvezményes fizetési lehetőségek mellett, a Közgyűlés döntött egy ún. szolidaritási alap létrehozásáról is. Az alap célja a fizetni nem képes tagszervezetnek tagdíjfizetési kötelezettségének átvállalása, a befizetett tagdíjak 10%-ának erejéig. Ez az aktuális tagdíjfizetési helyzet alapján jelenleg 3 szervezetnek nyújthatna segítséget. Az alap működtetési elvének és a mérlegelési szempontrendszer kidolgozására az Elnökség kapott megbízást.


A közgyűlésen bemutatásra kerültek a jelenleg folyó “Dro§osultság - EGY KIREKESZTETT TÁRSADALMI CSOPORT KIREKESZTETT SEGÍTŐINEK ÉRDEKKÉPVISELETE" című, és az EGT/NORVÉG Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósuló projektünk eddigi eredményei és jövőbeli tervei is. A tagság figyelmét felhívtuk a május 15-én, immáron hagyományosan megrendezésre kerülő Civil Fórumra, amely évről-évre a négy drogszakmai ernyőszervezet közös szakmai találkozójaként, áttekinti a hazai drogpolitikai történéseket és megoldásokat keres a felmerülő problémákra. Az esemény meghívóját az április 28-ai héten tesszük közé.


Két új szervezet kérte felvételét a Szövetségbe, a miskolci Drogambulancia Alapítvány és a veszprémi Lélektér Alapítvány. Mindkét szervezet felvétele egyhangú támogatást kapott.


A Közgyűlésról szóló jegyzőkönyvet közvetlenül küldjük el tagjainknak.