magyar |  english

  
   Átlépés a gyengénlátók részére 


Csatlakozzon Facebook-on

Projektleírás
A projekt időintervalluma

A projekt célja

A projekt specifikus céljai

A projekt célcsoportja

A projekt főbb tevékenységei

A projekt munkatársai

A projekt támogatója
A projekt időintervalluma


2011. január 1. - 2011. december 31.


A projekt célja


A "Függő(k) kapcsolatok" – a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje (TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0136) az ország három régiójában” projekt során kialakított hálózatszerű együttműködés fenntartása, fejlesztése az Észak-Alföldi, a Dél-Alföldi és a Közép-Magyarországi régióban.A projekt specifikus céljai


  1. A TÁMOP projekt során kialakított hálózatszerű együttműködés fenntartása a terület hatékonyabb érdekképviselete érdekében.

  2. A MADÁSZSZ 2010-ben megkezdett szervezetfejlesztésének folytatása.

  3. A 2010-ben a MADÁSZSZ honlapján kialakított internetes hálózati fórum fejlesztése.

  4. A már korábban kialakult együttműködések további fejlesztése más ernyőszervezetekkel, érdekképviseletekkel (Magyar Addiktológiai Társaság, Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete).


A projekt célcsoportja


A projekt célcsoportja megegyezik a TÁMOP projekt célcsoportjával.

Közvetlen célcsoport

Elsődleges célcsoportunk a tagszervezetek, illetve a drogprevenciós, ártalomcsökkentő és rehabilitációs színtéren dolgozó szakmai szervezetek összessége, és csak rajtuk keresztül a végső célcsoport.(Közvetlenül a végső célcsoport számára a MADÁSZSZ nem kíván szolgáltatásokat nyújtani) Ennek megfelelően a projekt közvetlen haszonélvezői egyrészt a tagszervezetek, másrészt a prevenciós, ártalomcsökkentő és rehabilitációs színtéren jelenlévő szervezetek összessége (iskolai színtéren országosan 136 prevenciós szolgáltató, 234 prevenciós programja működik, az ezekben dolgozók létszáma, mindegy 1500 fő. A szintér jelenleg feltáratlan szereplői legalább még egyszer ekkora közvetlen célpopulációt jelentenek).

Közvetett célcsoport

A projekt keretében végzett tevékenység révén a színtér szolgáltatóinak munkáján keresztül a szenvedélybetegek, a szenvedélybetegségek tekintetében kockázati helyzetben levők: a projekt végső célcsoportja a szenvedélybetegséggel küzdők, vagy ilyen tekintetben kockázati helyzetben levők, körülbelül 500.000 fő (alsó becslés), valamint a szenvedélybetegségek által közvetetten érintettek köre.

A közvetlen haszonélvezőkön belül a tagszervezetek szükségletei a MADÁSZSZ stratégiai tervezést megalapozó kutatás során felmérésre kerültek. Emellett közvetett kutatási adataink vannak a színtér működési nehézségeiről (Lásd. Czakó, 2002; Paksi 2006).

A közvetett haszonélvező populáció kiterjedéséről az éves nemzeti jelentések (pl. Felvinczi és Nyírády, 2007), a drogepidemiológiai vizsgálatok (Pl. Paksi, 2007), illetve a problémás droghasználatra vonatkozó becslések (Elekes és Nyírády, 2007), továbbá az egyéb szenvedélybetegségekre vonatokozó indikátorok (pl. KSH halálozási adatok) adnak támpontot.A projekt főbb tevékenységei


1. Hálózatszerű együttműködés fenntartása, fejlesztése

A TÁMOP projekt során kialakított hálózatszerű együttműködés folytatását legfőképpen civil fórumok megrendezésével (régiónként évente 4, azaz összesen 12 fórum a 3 régióban), rendszeres informális konzultációk biztosításával, továbbá az információs-hálózat fejlesztésével szeretnénk elérni a terület hatékonyabb érdekképviselete érdekében. A regionális fórumokra szórólapokat, prospektusokat készítünk a résztvevők számára, melyek tartalmazzák a pályázati program leírását, és az éppen aktuális, az adott fórummal kapcsolatos információkat.

2. Szervezetfejlesztés

Folytatjuk a 2010-ben megkezdett MADÁSZSZ szervezetfejlesztést külsős szakember bevonásával.

3. Internetes hálózati fórum fejlesztése

A 2010-ben a MADÁSZSZ honlapján kialakított internetes hálózati fórumot fejlesztjük, amely szintén a hálózatszerű együttműködést támogatja. Az internetes hálózati fórum tagjai azok a civil szervezetek, akik együttműködési nyilatkozatot írtak/írnak alá a hálózati tagságra vonatkozóan.

4. Együttműködések további fejlesztése más ernyőszervezetekkel, érdekképviseletekkel

A már korábban kialakult együttműködéseket tovább kívánjuk fejleszteni más ernyőszervezetekkel, érdekképviseletekkel (Magyar Addiktológiai Társaság, Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, Ártalomcsökkentők Szakmai Egyesülete) elsősorban közös programok szervezésével és a TÁMOP projekt során megalapozott Szakmai Civil Stratégia további alakításával.A projekt munkatársai


Szakmai vezető:
Gondi János
e-mail:

Projektmenedzser:
Magi Anna
e-mail:

Dél-Alföldi Régiós Koordinátor:
Arany Zoltán
e-mail:

Észak-Alföldi Régiós Koordinátor:
Kádár Erika
e-mail:

Közép-Magyarországi Régiós Koordinátor:
Vetró Orsolya
e-mail:

Honlap Admin:
Arnold Petra
e-mail:
A projekt támogatója
A projekt a Stefan Batory Foundation támogatásával valósul meg.