magyar |  englishCsatlakozzon Facebook-on

Hírek
Szakértői percepciók a Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósulásáról

A KCKT félidős értékelése


 


2017 nyarán elkészült az „Előterjesztés a Kormány részére a Nemzeti Drogellenes Stratégia félidős megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról” című dokumentum, melynek célja hogy a 80/2013. (X. 16.) OGY határozat 2. d) pontja értelmében „a Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósításának félidejében tájékoztassa az Országgyűlést a Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról.” A dokumentum célja az illetékesek tájékoztatása mellett a következő időszak szakmapolitikai programjának (AKCIÓTERV) előkészítése, megalapozottságának biztosítása. 
A KCKT szakértő tagjainak megítélése szerint az előterjesztés nem alkalmas az eltelt periódus eredményeinek becslésére, továbbá arra sem, hogy biztosítsa az NDS megvalósításának második időszakára vonatkozó AKCIÓTERV(EK) TÉNYALAPÚSÁGÁT, következésképp a stratégiai célok 2020-ig való megvalósulását.


A stratégia megvalósulásának félidős értékelését nehezíti,  •         hogy az alkalmazott drogszakmai kutatások visszaszorulása miatt az NDS kiinduló évére, 2013-ra vonatkozóan nagyon kevés objektív információval rendelkezünk;

  •         a megvalósítási periódus tekintetében többnyire csak a reguláris adatgyűjtésekből származó, közvetett indikátorok mentén vannak adataink, melyek egyrészt számos területre vonatkozóan nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékű információval szolgálnak, másrészt közvetett jellegük okán nehezen értelmezhetőkA fentiek miatt az NDS KCKT által lebonyolított félidős értékelése a célkitűzések többsége esetében csak a változások utólagos percepciója alapján, kvalitatív eszközökkel valósítható meg. 


 


A KCKT ÁLTAL ELVÉGZETT ÉRTÉKELÉS CÉLJA AZ NDS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZAKMAI VÉLEMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE, AZ, HOGY ÉRVÉNYES LÁTLELETET ADJUNK A STRATÉGIÁBAN MEGFOGALMAZOTT CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁRÓL, ÉS EZZEL SEGÍTSÜK A MÉG MEGVALÓSÍTÁSRA VÁRÓ FELADATOK AZONOSÍTÁSÁT, AZ NDS MÁSODIK FÉLIDEJÉRE VONATKOZÓ SZAKMAPOLITIKAI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT.