magyar |  englishCsatlakozzon Facebook-on

Hírek
Érdekérvényesítési tréning a bevont szervezetek számára


 


 


 


 


 


Tisztelt Kollégák, Munkatársak!


„Dro§osultság – egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete” c. NCTA makroprojektben megvalósuló 3 napos,érdekérvényesítés témájú tréning két csoportban kerül lebonyolításra a projektbe bevont szervezetek számára. Az alapvető ismeretek és gyakorlati készségek elsajátításán túl a képzés fő célja, hogy a résztvevők képessé váljanak megfelelően alkalmazni a kommunikációs, érdekérvényesítési és döntésfacilitálási eszközöket annak érdekében, hogy az érintett területen és közösségekben érvényre tudják juttatni célkitűzéseiket. A résztvevők többek között megismerhetik az érdekérvényesítés szereplőit és motivációikat, az alkalmazási lehetőségeket és eszközöket, a közösségfejlesztés főbb irányait, az állampolgári részvétel lehetséges formáit és eszközeit, a demokrácia technikák elméleti alapjait, gyakorlati lehetőségeit, valamint a döntésfacilitálás eszközeit (pl. állampolgári tanács, Open Space, Disputa technikák). Különös hangsúlyt fektetünk képzésünkkel a helyi szintű érdekérvényesítés, helyi döntési lehetőségek és akciótervezés témákra. Kérjük a szervezeteket, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségüknek megfelelően jelentkezzenek a képzésre, a kiküldött levélben megjelölt  online felületen! A jelentkezés határideje: 2014. szeptember 15.


Egyúttal kérjük, hogy a képzők által összeállított online, anonim kérdőívet - melyet közvetlenül a Cromo Alapítvány juttat majd el hamarosan a szervezetekhez - szintén töltsék ki, hogy a képzés tartalma minél jobban reflektálni tudjon a résztvevők igényeire. Köszönjük!