magyar |  english

  
   Átlépés a gyengénlátók részére 


Csatlakozzon Facebook-on

Tisztségviselők

Elnökség


Gondi János, elnök: együttműködések, képzések

Arany Zoltán, elnökhelyettes: iskolán kívüli prevenció

Ambrózay Anikó, titkár: iskolai prevenció

Barna Erika, elnökségi tag: ártalomcsökkentés, és kommunikáció

Paksi Borbála, elnökségi tag: társadalomtudományi kontextusok


Felügyelő bizottság


Berkei Éva

Matusek Zsuzsa

Szabó GáborGondi János, elnök: együttműködések, képzések


Tanulmányaimat az ELTE TTK-n, a Külkereskedelmi Főiskolán és a SOTE-n végeztem, középiskolai matematika-technika tanár, marketingkommunikáció szakközgazdász, és addiktológiai konzultáns végzettségekkel rendelkezem.

Munkám középpontjában eddigi pályámon szinte mindvégig a serdülő fiatalok nevelése/oktatása, készségfejlesztése és egészségvédelme állt. 1996-tól-2000-ig a Target 2000 Ifjúsági Irodát vezettem, melynek során a Target Ifjúsági kártya országos promóciójának, marketing tevékenységének és hálózatának irányítása, prevenciós és szabadidős programok kidolgozása, irányítása volt a feladatom. 1999-től kuratóriumi elnökként vezetem a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítványt, ahol prevenciós/egészségfejlesztő programok kidolgozásával, irányításával, addiktológiai konzultációval, minősített tréning programok fejlesztésével, tréneri/csoportvezetői feladatok ellátásával foglalkozom. A szociális és az oktatási területen dolgozók számára számos tréning és képzési program kidolgozásában, illetve lebonyolításában vettem részt.

Jelenleg a veszélyeztetett fiatalokkal, aktív szerhasználókkal és leállt szenvedélybetegekkel is dolgozom, elsődlegesen tréning programokban (kortárssegítő képzések, Tiszta Multikulturális Központ-TMK) és az alapítványunk alacsonyküszöbű és prevenciós programjain belül.

Az alapítás évétől, 2004 óta látom el a MADÁSZSZ elnöki feladatait, a KKB-ben 2007-től képviselem a szövetség érdekeit civil delegáltként. A civil szervezetek intelligens, tapasztalatmegosztó és tudáskombináló együttműködésének kialakítását a kezdetektől fontosnak tartom, s a MADÁSZSZ elnökeként is ennek fejlesztésére törekszem.
Arany Zoltán, elnökhelyettes: iskolán kívüli prevenció


1971-ben születtem Szentesen, főiskolai tanulmányaimat Szegeden végeztem, azóta is itt élek. 1998-ban családterapeuta címet, 2003-ban addiktológiai konzultáns képesítést szereztem.

1994-ben "Alternatív Violence Project - Agressziókezelő", 1995-ben "SPIN-SZOTE Video-Home Training" tréningen vettem részt.

Egy éven át a csongrádi Családsegítő Központban, 5 éven keresztül az SZTE Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán tevékenykedtem. 1995 óta a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum munkatársainak táborát erősítem, 2008-tól, mint Rehabilitációs Intézet vezető, 2010-től, mint Drogcentrum vezető.

1995-ben vezetésemmel elindult a hozzátartozói csoport. 1998 óta óraadó tanár vagyok a Szegedi Tudományegyetem különböző karain, ahol a szenvedélybetegekkel végzett szociális munka, rehabilitáció, családterápia terén szerzett tapasztalataimat, szakmai tudásomat adom tovább a hallgatóságnak.

Tagja vagyok az Alisma Egyesületnek és az Alternatíva 2004 alapítványnak, az SZMJVÖ KEF-nek.

A MADÁSZSZ elnök-helyetteseként elsősorban a prevencióval kapcsolatos feladataim vannak.
Ambrózay Anikó, titkár: iskolai prevenció


Közel húsz éves tapasztalatom van szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal folytatott egyéni és csoportos terápiás, valamint konzultációs munkában. Tevékenységemet szociális munkás és addiktológiai konzultáns oklevéllel végzem.

Pályám egy jelentős részében a szenvedélybeteg-ellátás különböző területein dolgoztam: rehabilitációban, alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtó intézményben, prevencióban, majd - elsősorban civil szervezetek munkájához kapcsolódva - készség- és személyiségfejlesztő tréningek és szakmai képzések tartásában, valamint a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának oktatójaként.

Hazai és Európai Uniós pályázatok előkészítésében és megvalósításában egyaránt van tapasztalatom.

A MADÁSZSZ titkáraként a civil szervezeteknél és ellátásban szerzett tapasztalataimat és a kialakított kapcsolatrendszeremet tudom leginkább hasznosítani.
Barna Erika, elnökségi tag: ártalomcsökkentés, és kommunikáció


68-ban születtem Budapesten, azóta is itt élek. 16 évig közszolgálati rádiósként szerkesztő-riporter voltam, 2006-ban addiktológiai konzultánsként végeztem. 2007 márciusától a Kék Pont Alapítvány kommunikációs igazgatója vagyok. Elsősorban a közös problémamegoldás, a közös felelősség belátásán alapuló együttműködés lehetőségeit keresem: tanultam erőszakmentes kommunikációt, diszkrimináció-tesztelést és civil érdekérvényesítést, érdekelnek a vállalati társadalmi felelősségvállalás lehetőségei. 2009-ben végeztem el a Common Purpose Magyarország Meridián képzését, amely vezetőképzőként a civil, a forprofit és a közigazgatási szektorban dolgozók közti együttműködést támogatja, azért, hogy a vezetők valódi változást tudjanak véghezvinni szűkebb és tágabb környezetükben. A TASZ Médiamonitor programjának egyik védnöke vagyok, 2006-ban kezdeményezője és koordinátora voltam a FÜST, Függőségekről a Sajtóban Tréning civil kezdeményezésnek, amelynek a sajtó drogtéma iránti érzékenyítése, a szakma és az újságírók közti együttműködés segítése volt a célja. A MADÁSZSZ elnökségi tagjaként is elsősorban kommunikációs feladataim vannak. Minél öregebb vagyok, annál jobban szeretek kerékpározni.
Paksi Borbála, elnökségi tag: társadalomtudományi kontextusok


Szociológus valamint közgazdás-tanár szakon végeztem 1987-ben a - mai nevén - Budapesti Corvinus Egyetemen. Hűséges típusként ma is ezen az egyetemen dolgozom, a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Viselkedéskutató Központját működtetem. 2002 óta részt veszek az Addiktológia (Addictologia Hungarica) című tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának munkájában, 2006 óta elnökségi tagja vagyok a Magyar Addiktológiai Társaságnak. Több mint 20 éve kutatok, mintegy ötven kutatást vezettem. Andorka Rudolf közvetlen tanítványaként a deviáns viselkedések szociológiájával kezdtem foglalkozni. Kutatómunkám ma már főként a szenvedélybetegségek epidemiológiájára, illetve a prevenciós beavatkozások megismerésére fókuszál. Az utóbbi időben a TÁRKI-val együttműködésben egy - a drogfogyasztás különböző indikátorai mentén keletkezett hazai kutatási adatokat tartalmazó - Drogkutatási Adatbank felállításán/működtetésén (is) dolgozom. Munkám során arra törekszem, hogy az általam művelt tudomány lehetőségeit felhasználva szűkebb szakterületemen hozzájáruljak a társadalmi önismeretünk épüléséhez, s ezáltal a drogproblémával kapcsolatos társadalmi tudatosság növekedéséhez, a szakpolitikai döntések megalapozottságához, ahhoz, hogy drogproblémával kapcsolatos társadalmi reagálások a valós jelenségekben gyökerezőek, s nem egyéni vélekedések alapján folytatott szellemharcok legyenek. A MADÁSZSZ elnökségében is elsősorban ezt a szemléletet próbálom képviselni.
Berkei Éva


Budapesten születtem, jelenleg nyugdíjas vagyok. Aktív éveimben marketinggel foglalkoztam. Dolgoztam a Magyar Hirdetőnél, a JMM-Dassasnál, a TBWA Reklámügynékségeknél. A civil világot a fiam ismertette meg velem. Először csak segítettem pályázatok írásában, de aztán komolyabbra fordult a dolog. Ennek több, mint 10 éve. Az Északi Támpont Egyesületben és a Kevice Egyesületben elsősorban az adminisztrációs munkákat végzem el és harcolok a határidőkkel valóban önkéntesként, fizetség nélkül. Erre különösen büszke vagyok. Sok fiatallal dolgozom együtt, akiket nagyon szeretek és becsülöm a munkájukat, a tudásukat, az önzetlenségüket. A maradék szabadidőmben szívesen járok színházba, kirándulni és lelkes környzetvédő is vagyok. Remélem, hogy a MADÁSZSZ-nak is hasznára leszek!


Matusek Zsuzsa


Szociálpedagógus, szenvedélybeteg-segítő, mediátor, helyettesszülői-tanácsadó és család-konzulens vagyok. Közel 20 éves tapasztalattal rendelkezem a szociális és lelki segítségnyújtásban. Nagy gyakorlatom van a családi gondok, gyermeknevelési problémák, szenvedélybetegségek és az idős ellátás területén.


Szabó Gábor


Mentálhigiénikus, drog-prevenciós-, szenvedély-problémák szaktanácsadó, - Közművelődési szakember;

Elérhetőség: 06-20-325-9892; E-mail: sabogabi@gmail.com

Az Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány elnöke vagyok;

Főbb tevékenységeim: mentálhigiénés, művészetterápiás projektek menedzselése, pályázati tevékenység; - Szenvedély-problémák- életvezetési konzultáció, segítő kapcsolat; - Elterelés (megelőző-felvilágosító szolgáltatás) végzése;

PreventArt Turné I-IV. 2012–2015. - Pozitív szenvedélyekkel a megelőzés szolgálatában - prevenciós, művészeti programok.

PreventArt I-II. – Színházi - Művészeti – Mentálhigiénés Találkozók és Módszervásárok szervezése – 2010 – 2011.

Mentálhigiénés, művészeti alkotó és életmód táborok szervezése, vezetése – Nógrád megye - Cered – I-XVI. (1999-2014.)

Művészeti-alkotó tevékenység 1999. óta;

Az Országos Mentálhigiénés Interaktív Módszervásárok és Ötletbörzék megalkotása, szervezése – I-IV. (1996 – 2000.)

Művészeti – prevenciós tevékenységek, foglalkozások szervezése, vezetése – általános iskolás gyermekcsoportokkal – (www.iranytu.net);

Talpraállt szenvedélybeteg fiatalok reszocializációs foglalkoztatásának szervezése, támogatása;

Kortárs segítő fiatalok, multiplikátorok, önismereti trénerek képzése, továbbképzése;

Pedagógusok mentálhigiénés továbbképzésében együttműködés – drog-prevenciós, relaxációs, tanulásmódszertani tréningek, programok;