magyar |  english

  
   Átlépés a gyengénlátók részére 


Csatlakozzon Facebook-on

Stratégia
A MADÁSZSZ stratégiai tervezése a 2008-2011-es időszakra

A MADÁSZSZ stratégia célja

A tervezés előtti MADÁSZSZ helyzetértékelése

Küldetés

Alapértékek

A MADÁSZSZ stratégiai prioritásai a 2008-2011-es időszakra

A stratégia tervezésről általában

A MADÁSZSZ stratégia célja


2007 nyarán a MADÁSZSZ elhatározta, hogy kidolgozza a MADÁSZSZ stratégiáját a programok jobb összehangolása a tagszervezetek és a szövetség közötti együttműködés javítása, hatékonyságának növelése céljából.
A Szövetség helyzetének értékelése rámutatott arra, hogy a kutatások, képzési programok, érdekérvényesítő és egyéb tevékenységek megfelelő összekapcsolása, összehangolása olyan többletminőséget eredményezhet, amely jó gyakorlatként a tagszervezetek munkáját, sőt más civil szervezetek munkáját is segítheti.
A stratégiai tervezés fő célja a MADÁSZSZ további fejlődésének megalapozása volt, emellett részcélként a következőket tűztük ki:

 • a szervezeti identitás alapjainak (küldetés, jövőkép, alapértékek) tisztázását;
 • a fő stratégiai irányok meghatározását;
 • a stratégia megvalósulásához szükséges szervezeti és menedzsment háttér meghatározását.
A stratégiai tervezés várható eredményei a stratégiai menedzsment elméleti alapjainak megismerésén túl az, hogy a szervezet tagsága elfogadja a stratégiai menedzsment fontosságát, és ezentúl éves terveiben, projektjeiben is használja a stratégiai tervezés eredményeit. Segítségével 2007 őszén kezdték el a közös tervezést a tagszervezetek képviselői, a CTF Alapítvány segítségével.A tervezés előtti MADÁSZSZ helyzetértékelése


A tervezés előtti MADÁSZSZ szervezeti képe az álomszakasz és a növekedés közötti helyzetet mutatja. A szakmai elképzelés tiszta, néhány alapelv mentén végzik a feladatokat. A szervezet felméri a lehetséges forrásokat, az adományszervezési eszköztárat bővebben értelmezi (nem csak pályázatokban gondolkodik), de valóban csak kevés lépés történt még más típusú források bevonására. A MADÁSZSZ-nak van éves költségvetése és egyre több pályázaton indul a Szövetség.Küldetés


A Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségének küldetése, a prevenciós és ártalomcsökkentő színtéren zajló tevékenységek együttes hatékonyságának növelése, valamint lehetőségek teremtése a tagszervezetek hatékony működéséhez. Mindezt társadalmi és a kliensek iránti felelősségből tesszük, tagszervezeteink számára nyújtott érdekérvényesítéssel, minőségi szakmai és szervezeti működési szolgáltatások révén.Alapértékek


Hitelesség
A szervezet misszió – (cél)orientált, kliensközpontú, konstruktív programokkal rendelkezik, amelyekhez, lehetőségeihez képest – megadja a legmegfelelőbb személyi és infrastrukturális hátteret, segítséget.

Együttműködés
A MADÁSZSZ számára az együttműködés azt jelenti, hogy az autonóm, szervezetek (NGO-k) egyéni céljai mentén szerveződő együttes cselekvés olyan erőforrások mobilizálásához és produktumok létrejöttéhez vezet, amelyeket a tagok egyedül nem, vagy csak lényegesen nehezebben tudnak megvalósítani. A tagok a kölcsönösség elve alapján működnek együtt, azaz feltételezik, hogy az inputok összessége az outputok minőségében és mennyiségében jól leképezi a tagok által befektetett munkát és energiát.

Szakmaiság
Objektív drogprevenciós és ártalomcsökkentő „Etikai kódex” alapján működik, tevékenykedik, amely iránymutatásával segíti a minőségi szolgáltatások nyújtását.

Tisztelet
A MADÁSZSZ számára egy befelé és kifelé képviselt, kölcsönös bizalmon alapuló érték, melynek mozgástere a közösen lefektetett szabályok betartása és a szakmai és szervezeti nyitottság által kijelölt.

Ezek az alapértékek ugyan szervezeti alapértékek, de bízunk abba, hogy gyakorlásuk által szűkebb és tágabb környezetünkben is elterjednek.A MADÁSZSZ stratégiai prioritásai a 2008-2011-es időszakra


Az elkövetkező évek során a MADÁSZSZ abban a reményben kívánja munkáját végezni, hogy annak tevékenységével és tevékenységének széles körű megismertetésével is hozzájáruljon a magyarországi civil szféra elismertségének növeléséhez és a drogszakma presztízsének emeléséhez. A MADÁSZSZ célja, hogy Magyarországon, társadalmi szinten jelentősen változzon a drogos kép és az üggyel foglalkozó szervezetek hatékonyan és proaktívan tudjanak együttműködni, fellépni, érdeket érvényesíteni.

A MADÁSZ olyan versenyképes civil szervezet kialakítására törekszik, amelyben

 • a tagszervezetek hatékonyabban láthatják el önként vállalt feladataikat, és eredményesebben szolgálhatják célcsoportjaikat;
 • a szervezetek tudatában vannak annak, hogy napi tevékenységükkel és közös fellépéseikkel egyaránt a kitűzött célokat szolgálják; rang az odatartozás;
 • lehetőség van a szakmai fejlődésre és továbbfejlődésre;
 • olyan együttdolgozási lehetőségek, feltételrendszer van, amely a nehézségek ellenére is vonzóvá teszi a csatlakozást.
Fontos továbbá, hogy a MADÁSZSZ munkáját a tagszervezetek, partnereink, támogatóink és megbízóink egyaránt elismerjék.

Az alábbi öt stratégiai irány körvonalazódott:
 • Legyenek a MADÁSZSZ-nak szervezeti működési szolgáltatásai - nyújtson szakmai szolgáltatást.
 • Dolgozzon ki a MADÁSZSZ szakma-specifikus stratégiát.
 • Kezdjen valamit a társadalmi drogos képpel (attitűdformálás).
 • Érdekképviseletet lásson el, azaz legyenek állásfoglalások.
 • Dolgozzon ki szakmai és szervezeti mechanizmusokat.
A Szövetség az alábbi stratégiai prioritásokat fogalmazta meg:
 • Megerősödés (Szakmai és szervezeti mechanizmusok kidolgozása a MADÁSZSZ, mint szakmai szövetség megerősödése érdekében.)
 • Belső szolgáltatások (Szakmai és szervezeti működést segítő szolgáltatások nyújtása kizárólag a tagszervezetek számára)
 • Kifelé irányuló tevékenységek (Szemléletformálás)
 • Társadalmi attitűdformálás a kialakult „drogos képpel" kapcsolatban
 • Szakma-specifikus stratégia kidolgozása
 • Érdekképviselet, Állásfoglalások